BAX chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

BAX chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Thống Nhất (BAX) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty BAX để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu BAX. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức BAX? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Thống Nhất như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu BAX, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức BAX, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch BAX chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về BAX:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thống Nhất

Mã chứng khoán: BAX

Sàn giao dịch: HNX

 BAX chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BAX
BAX chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BAX

BAX chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 19/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2023

3. Hình thức chia: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 16/01/2024

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức BAX

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình căn cước công dân/hộ chiếu, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.