BCM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

BCM chia cổ tức là việc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty BCM để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu BCM. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức BCM? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu BCM, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức BCM, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch BCM chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về BCM:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp

Mã chứng khoán: BCM

Sàn giao dịch: HOSE

 BCM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BCM
BCM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BCM

BCM chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023

3. Hình thức chia:

a. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
– Thời gian thực hiện: 29/12/2023

b. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức BCM

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình căn cước công dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP vào các ngày làm việc trong tuần (trường hợp cổ đông có nhu cầu chuyển khoản vui lòng thực hiện theo mẫu đăng ký tại website: becamex.com.vn mục quan hệ cổ đông).