BHN chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

BHN chia cổ tức là việc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội (BHN) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty BHN để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu BHN. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức BHN? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu BHN, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức BHN, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch BHN chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về BHN:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội

Mã chứng khoán: BHN

Sàn giao dịch: HOSE

 BHN chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BHN
BHN chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BHN

BHN chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Ngày thanh toán: 20/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức BHN

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Địa chỉ: số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hợp lệ.