Biên độ giao dịch cổ phiếu sàn HOSE, HNX và UPCOM

Ở mỗi sàn chứng khoán lại có các biên độ giao động khác nhau, biên độ giao động giá là cơ sở để phân tích các giao dịch chứng khoán mà nhà đầu tư muốn tham gia, vậy để hiểu hơn về biên độ giao động giá ở ba sàn HOSE, HNX, UpCom như thế nào. Nhất là đối với các nhà đầu tư mới tham gia vào đầu tư chứng khoán đang có nhu cầu tìm hiểu. Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về biên độ giao dịch sàn HOSE, HNX và UpCom để bạn có thể đặt lệnh đúng trong phiên giao dịch chứng khoán.

Biên độ giao dịch sàn HOSE, HNX và UPCOM

Biên độ giao dịch tại các sàn chứng khoán là gì?

+ Biên độ giao dịch chứng khoán là một biên độ giao động về giá cô phiếu được quy định trong một khoảng thời gian cố định đã được xác định cụ thể về giá, giá của biên độ giao động phụ phục vào giá tham chiếu của các sàn chứng khoán mà có được.

+ Biên độ giao dịch giá cổ phiếu trong phiên không phải do quy định của nhà đầu tư đặt ra hay của sàn chứng khoán đưa ra mà lại do quy định của cơ quan nhà nước,ủy ban chứng khoán chấp nhận và đưa ra mức giá giao động và có thể chỉnh sửa được.

Ý nghĩa của biên độ giao dịch cổ phiếu chứng khoán

Nhà đầu tư khi đặt lệnh giao dịch các mã cổ phiếu, thì giá giao dịch khi đưa ra phải nằm trong khoảng giá, của biên độ giao dịch mà các sàn chứng khoán đã được công bố, nếu giá đưa ra quá cao lệch với mức giá đã được quy định tối đa, thì lệnh đặt của nhà đầu tư coi như là không hợp lệ và không được thực hiện.

Cách tính giá tham chiếu, giá sàn, giá trần dựa trên biên độ giao động giá của sàn chứng khoán

Khi tham gia vào sàn chứng khoán các nhà đầu tư sẽ đọc được một số khái niệm cơ bản về giá tham chiếu, giá trần , giá sàn.

+ Giá tham chiếu: Là giá được sở giao dịch chứng khoán công bố hằng ngày dựa trên bình quân các giá giao dịch lô chẵn được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục mã cổ phiếu của ngày giao dịch gần nhất của sàn giao dịch.

+ Gía trần: Trong khi cổ phiếu đang được giao dịch trong phiên thì giá trần được hiểu là mức giá cao nhất của phiên giao dịch đó.tùy thuộc vào các sàn mà mức giá trần của từng mã cổ phiếu sẽ khác nhau.trên từng sàn giao dịch. Công thức tính: giá trần bằng giá tham chiếu x (1+ giá biên độ giao động)

+ Gía sàn: Ngược lại với giá trần thì giá sàn lại là mức giá thấp nhất của phiên giao dịch đó. Công thức tính: giá sàn bằng giá tham chiếu x (1 + giá biên độ giao động)

Biên độ giao dịch sàn HOSE, HNX và UPCOM

Biên độ giao dịch sàn HOSE (HSX) tại TP.HCM

Biên độ giao động giá cổ phiếu tại sàn HOSE tại TP.HCM được sở giao dịch chứng khoán quy định là:

+ Biên độ giao dịch giá cổ phiếu trong ngày là: +/- 7% so với giá tham chiếu ,thấp nhất trong ba sàn giao dịch tại Hà Nội.

+ Cổ phiếu mới được niêm yết trong ngày đầu tiên hoặc được giao dịch trở lại ngày đầu tiên sau khi trở lại 25 ngày tạm ngưng giao dịch là +/- 20% so với tham chiếu.

+ Trả cổ phiếu quỹ trong ngày giao dịch cho cổ đông với trường hợp không hưởng quyền để trả cổ tức hoặc thưởng +/- 20% so với tham chiếu

Biên độ giao dịch sàn HNX tại Hà Nội

Biên độ giao động giá cổ phiếu tại sàn HNX tại Hà Nội được sở giao dịch chứng khoán quy định là:

+ Biên độ giao dịch giá cổ phiếu trong ngày là: +/- 10% so với giá tham chiếu

+ Cổ phiếu mới được niêm yết trong ngày đầu tiên hoặc được giao dịch trở lại ngày đầu tiên sau khi trở lại 25 ngày tạm ngưng giao dịch là +/- 30% so với giá tham chiếu

+ Trả cổ phiếu quỹ trong ngày giao dịch cho cổ đông với trường hợp không hưởng quyền để trả cổ tức hoặc thưởng +/- 30% so với giá tham chiếu

Biên độ giao dịch sàn UpCom

Biên độ giao động giá cổ phiếu tại sàn UpCom tại Hà Nội được sở giao dịch chứng khoán quy định là:

+ Biên độ giao dịch giá cổ phiếu trong ngày là: +/- 15% so với tham chiếu.

+ Cổ phiếu mới được niêm yết trong ngày đầu tiên hoặc được giao dịch trở lại ngày đầu tiên sau khi trở lại 25 ngày tạm ngưng giao dịch là +/- 40% so với tham chiếu.

+ Trả cổ phiếu quỹ trong ngày giao dịch cho cổ đông với trường hợp không hưởng quyền để trả cổ tức hoặc thưởng +/- 40% so với tham chiếu.

Trên đây là một số thông tin hữu ích mà bài viết muốn cung cấp cho các bạn, về các biên độ giao dịch cổ phiếu của ba sàn giao dịch chứng khoán trên thị trường Việt Nam từ đó làm cơ sở dữ liệu để hiểu biết hơn, lên chính sách chiến lược để đầu tư tài chính chứng khoán tốt nhất