BSA chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

BSA chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty BSA để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu BSA. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức BSA? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu BSA, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức BSA, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch BSA chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về BSA:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

Mã chứng khoán: BSA

Sàn giao dịch: UpCOM

 BSA chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BSA
BSA chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức BSA

BSA chia cổ tức 2023 đợt 2

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 22/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 9,803%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 980,3 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ
– Thời gian thực hiện: 14/12/2023

Lịch chia cổ tức BSA 2023 đợt 1

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 100:2 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 104 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:2 tương đương 2%, cổ đông A nhận được là 104*2/100=2,08 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được 02 cổ phiếu (0,08 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ).

BSA chia cổ tức 2022 đợt 2

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 2,884%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 288,4 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ
– Thời gian thực hiện: 26/12/2022

Lịch chia cổ tức BSA 2022 đợt 1

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)

BSA chia cổ tức 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2021

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới)

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức BSA

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.