Các loại lệnh chứng khoán chính cần biết ATO, ATC, MP, LO …

Nhà đầu tư tài chính chứng khoán Việt Nam đều biết, chứng khoán Việt Nam được tổ chức trên ba sàn giao dịch HOSE, HNX và UpCom. Ở các sàn chứng khoán lại có các loại lệnh chứng khoán và giao dịch khác nhau. Vậy các loại lệnh đó là gì? Và được sử dụng thế nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các loại lệnh chứng khoán thông qua bài viết để hiểu hơn giao dịch và đầu tư chứng khoán.

Các quy định đặt lệnh trên các sàn chứng khoán

Một số quy định về thời gian đặt các lệnh trong ngày của các sàn chứng khoán và cụ thể là :

Ở sàn giao dịch HNX tại Hà Nội và HOSE tại TPHCM

  • Khớp lệnh định kỳ mở cửa từ: 9h00 đến 9h15
  • Khớp lệnh liên tục từ: 9h15 đến 11h30
  • Nghỉ giữa phiên từ: 11h30 đến 13h00
  • Khớp lệnh liên tụcII từ: 13h00 đến 14h30
  • Khớp lệnh định kỳ đóng cửa từ: 14h30 đến 14h45
  • Giao dịch thỏa thuận từ: 9h00 đến 15h00 trừ thời gian nghỉ giữa phiên

Ở sàn giao dịch UpCom có thời gian giao dịch như sau:

  • Thời gian khớp lệnh liên tục từ: 9h00-11h30
  • Thời gian nghỉ giữa phiên từ: 11h30- 13h00
  • Thời gian khớp lệnh liên tục II từ: 13h00-15h00
  • Khớp lệnh thỏa thuận từ 9h00-11h30 và 13h00-15h00 trừ lúc nghỉ trưa

Lệnh ATO trong chứng khoán là gì?

ATO là lệnh chứng khoán được giao dịch tại mức giá mở cửa của phiên giao dịch là lệnh khớp lệnh định kỳ ở phiên mở cửa, với lệnh ATO chỉ áp dụng trên sàn chứng khoán TP.HCM (sàn giao dịch HOSE ) thời gian mở cửa từ 9h-9h15 phút hằng ngày

Lệnh ATO được ưu tiên  trước lệnh LO (lệnh giới hạn ) khi so khớp lệnh. Tuy nhiên, phiên khớp lệnh định kỳ được xác định giá mở cửa sẽ khó xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh một lệnh ATO.

Ưu điểm và nhược điểm khi đặt lệnh ATO trên sàn giao dịch là:

Ưu điểm:

+ Giúp hạn chế được sự giao động quá mức của giá cổ phiếu.

+ Lệnh ATO được ưu tiên khớp lệnh tại thời điểm đầu phiên giao dịch.

+ Việc sử dụng lệnh ATO giúp cho nhà đầu tư có cơ hội được mua hoặc bán với giá tốt tại đầu phiên giao dịch.

Nhược điểm

+ Trong quá trình đặt lệnh ATO không cho phếp các nhà đầu tư quay lại hoặc hủy bỏ, chỉnh sửa lệnh.

+ Cần phải có kinh nghiệm đầu tư và hiểu biết trên thị trường chứng khoán thì mới nên tham gia và sử dụng lệnh ATO

Lệnh ATC trong chứng khoán gì?

ATC là lệnh chứng khoán được giao dịch tại mức đóng cửa, giống như lệnh ATO nhưng ngược lại là việc khớp lệnh định kỳ ở phiên đóng cửa, là lệnh được giao dịch ở mức giá đóng cửa của phiên giao dịch. Và được áp dụng ở hai sàn chứng khoán đó chính là HOSE và HNX với thời lượng trong vòng 15 phút từ 14h 30 phút -14h 45phút hàng ngày.

Ưu điểm và nhược điểm khi đặt lệnh ATC trên sàn giao dịch là:

Ưu điểm: Tiến hành thực hiện giao dịch mua bán nhanh  và ATC còn được ưu tiên hơn về độ khớp lệnh so với lệnh LO. Chạy trước thị trường nên lệnh ATC có thể làm giảm bớt được thiệt hại cho nhà đầu tư và có thể mang được lợi nhuận cao .

Nhược điểm: Tâm lý của các nhà đầu tư truuwocs khi đặt lệnh ATC là khi thị trường đang có biến lên tính thanh khoản bị giảm gây tổn thất lớn cho nhà đầu tư.

Lệnh MP trong chứng khoán là gì?

MP là lệnh chứng khoán sẽ có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục, nhà đầu tư khi đã đặt lệnh MP này sẽ không cần phải điền mức giá mà lệnh MP sẽ tự khớp lệnh ở mức giá tốt, lệnh MP thường được các nhà đầu tư đặt vào khi thị trường có biến động liên tục, điều này đã làm cho biên độ giao động của thị trường mua bán càng dao động mạnh mẽ hơn.

Lưu ý: Lệnh MP là lệnh chỉ được thực hiện trên sàn chứng khoán HOSE

Ưu điểm và nhược điểm của lệnh MP là:

Ưu điểm: Thực hiện được giao dịch mua bán nhanh, chạy trước thị trường có thể giảm được thiệt hại và làm tăng lợi nhuận lên cao

Nhược điểm: Các nhà đầu tư khi đặt lệnh thường là khi thị trường đang có biến động giao động mạnh, không để ý đến tính thanh khoản của mã cổ phiếu lên dễ bị tổn tất cho các nhà đầu tư.

Lệnh LO trong chứng khoán là gì?

Lệnh LO – Lệnh giới hạn (Limit Order – LO) là loại lệnh chứng khoán thể hiện mong muốn mua bán với mức giá được xác định hoặc tốt nhất. Lệnh LO được thực hiện trong phiên khớp lệnh liên tục ở cả ba sàn giao dịch chứng khoán HOSE, HNX, UpCom.

Lệnh LO được xác định khi bắt được nhập vào hệ thống giao dịch và cho đến hết phiên giao dịch hoặc bị hủy bỏ. trong trường hợp các nhà đầu tư đặt lệnh này trước phiên giao dịch hoặc trong giờ nghỉ, thì khi chưa đến phiên giao dịch hệ thống sẽ xác định lệnh đang ở trạng thái chờ giao dịch, cho đến khi giao dịch trên sàn được thực hiện.

Ưu điểm và nhược điểm khi đặt lệnh LO trên sàn giao dịch là:

Ưu điểm: Nếu thị trường đi lên thì với việc đặt lệnh LO sẽ cho các nhà đầu tư được lợi nhuận tốt, khi đã vào được lệnh.

Nhược điểm: Nếu thị trường đi xuống các nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng và tổn thất về thời gian cũng giá gây ảnh hưởng đến tâm lý rất nhiều.

Lệnh PLO trong chứng khoán là gì?

Lệnh PLO: Post Limit Order là lệnh chứng khoán được sử dụng trong phiên khớp lệnh tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên tại sàn giao dịch HNX và chỉ được thực hiện trên sàn HNX

+ Là lệnh mua hoặc lệnh bán ở mức giá đóng cửa sau khi phiên khớp lệnh định kỳ và kết thúc phiên ATC được đóng cửa.

+ Lệnh PLO không được phép thay đổi hay hủy

+ Thời gian để giao dịch và đặt lệnh PLO là từ 14h 45 phút – 15h hằng ngày.

Ưu điểm và nhược điểm của lệnh PLO trên sàn chứng khoán

Ưu điểm:

+ Với giá lệnh PLO chỉ có một mức giá cố định vì thế mà các nhà đầu tư có biết trước được mức giá, Với mức giá đã được ấn định trong phiên giao dịch lệnh PLO là giá đóng cửa hôm nay, và cũng là giá tham chiếu cho ngày mai. Do đó ở mức giá trên sàn Plo sẽ không có đặt giá ấn định .

+ Với việc đặt lênh PLO khá an toàn cho nhà đầu tư

+ Thời gian giao dịch được kéo dài sau mỗi phiên giúp cho nhà đầu tư có thời gian để thực hiện giao dịch.

Nhược điểm:

+ Trong quá trình thực hiện lệnh không thể hủy hoặc sửa chữa, và không chủ động được khớp lệnh như mong muốn

Các loại lệnh chứng khoán mới tại sàn HNX

Lệnh MAK: Được viết tắt của từ Market and kill, là lệnh có thể thực hiện toàn bộ lệnh hoặc một phần lệnh, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Lệnh MOK: Được viết tắt của từ Market-of-kill, là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ khối lượng thì bị hủy toàn bộ trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập vào.

Lệnh MTL: Được viết tắt của từ Market- to-limit, là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO

+ Nhưng trên thực tế các loại lệnh thị trường như: MOK, MAK, MTL rất ít được sử dụng trên sàn giao dịch HNX tại Hà Nội vì đây là những lệnh mới được bổ sung tại sàn HNX

Trên đây là các loại lệnh chứng khoán cơ bản mà các sàn chứng khoán đang thực hiện các giao dịch mua bán trao đổi cổ phiếu, các nhà đầu tư cần phải nắm bắt được các hình thức đặt lệnh trên sàn chứng khoán, để có thể thu lợi nhuận tốt nhất trong một ngày giao dịch chứng khoán.