Cách chơi chứng quyền hiệu quả kèm ví dụ

Chứng quyền là một công cụ tài chính linh hoạt mang đến cho nhà đầu tư cơ hội kiếm lợi nhuận từ biến động giá cổ phiếu mà không phải mua trực tiếp cổ phiếu đó. Được xem là một phần quan trọng của thị trường phái sinh, chứng quyền mang lại cho nhà đầu tư khả năng đa dạng hóa portofolio và bảo vệ khỏi rủi ro thị trường. Tuy nhiên, để hiểu và tham gia vào thị trường chứng quyền một cách hiệu quả, người đầu tư cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản, chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro.

Trong bối cảnh này, bài viết sẽ trình bày một số cách chơi chứng quyền cùng với ví dụ cụ thể, nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách sử dụng công cụ này để tối ưu hóa cơ hội đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Cùng theo dõi để khám phá chi tiết về chiến lược mua chứng quyền, bán chứng quyền và cách những chiến lược này có thể được tích hợp vào chiến lược đầu tư tổng thể của bạn.

Cách chơi chứng quyền hiệu quả kèm ví dụ
Cách chơi chứng quyền hiệu quả kèm ví dụ

Chứng quyền là gì?

Chứng quyền (Options) là một loại sản phẩm tài chính phái sinh, cho phép người sở hữu mua hoặc bán một lượng cổ phiếu cơ bản ở một giá cố định trong tương lai. Điều đặc biệt là người sở hữu chứng quyền không bị bắt buộc phải thực hiện giao dịch (khác với hợp đồng tương lai). Chứng quyền được giao dịch trên thị trường chứng khoán và được sử dụng rộng rãi để đầu tư, đảm bảo và đối phó với rủi ro. Có hai loại chứng quyền chính:

Chứng quyền mua (Call Options)

Người sở hữu chứng quyền mua có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, mua một lượng cổ phiếu cơ bản từ người bán chứng quyền tại một giá xác định (gọi là giá thực hiện hoặc strike price) trước một ngày đáo hạn nhất định. Chứng quyền mua thường được sử dụng khi người đầu tư tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng.

Chứng quyền bán (Put Options)

Người sở hữu chứng quyền bán có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, bán một lượng cổ phiếu cơ bản cho người bán chứng quyền tại giá thực hiện trước một ngày đáo hạn nhất định. Chứng quyền bán thường được sử dụng khi người đầu tư dự đoán giảm giá cổ phiếu.

Hướng dẫn chơi chứng quyền

Chứng quyền là một công cụ tài chính mà nhà đầu tư có thể sử dụng để đầu tư vào biến động của giá cổ phiếu mà không cần phải mua trực tiếp cổ phiếu. Dưới đây là một số cách chơi chứng quyền và một ví dụ cụ thể:

Cách Chơi Chứng Quyền

 1. Chứng quyền mua (Call Options)
  • Mua chứng quyền mua nghĩa là bạn có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, mua cổ phiếu cơ bản ở một giá cố định (strike price) trước một ngày xác định trong tương lai.
 2. Chứng quyền bán (Put Options):
  • Mua chứng quyền bán nghĩa là bạn có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, bán cổ phiếu cơ bản ở một giá cố định trước một ngày xác định trong tương lai.
 3. Thời Hạn (Expiration Date)
  • Chứng quyền có thời hạn, và sau thời hạn đó, chúng trở nên không giá trị. Điều này có nghĩa là bạn phải đưa ra quyết định và thực hiện giao dịch trước thời hạn.
 4. Giá Thực Hiện (Strike Price)
  • Là giá mà bạn có thể mua (đối với chứng quyền mua) hoặc bán (đối với chứng quyền bán) cổ phiếu cơ bản.

Ví dụ cách chơi chứng quyền

Mua chứng quyền tăng giá

Giả sử bạn tin rằng cổ phiếu của công ty ABC sẽ tăng giá trong thời gian tới từ giá hiện tại là $50. Bạn có thể thực hiện chiến lược sau:

 1. Mua Chứng Quyền Mua (Call Option)
  • Mua chứng quyền mua ABC với giá thực hiện là $55 và thời hạn là 3 tháng.
 2. Kịch Bản 1 – Giá Cổ Phiếu Tăng
  • Nếu giá cổ phiếu tăng lên $60 trong vòng 3 tháng, bạn có thể sử dụng chứng quyền mua để mua cổ phiếu với giá $55 và sau đó bán chúng trên thị trường với giá $60, thu được lợi nhuận từ sự tăng giá.
 3. Kịch Bản 2 – Giá Cổ Phiếu Giảm
  • Nếu giá cổ phiếu không tăng và giảm xuống dưới $55, bạn có thể đơn giản là không sử dụng quyền mua và chỉ mất một khoản phí nhỏ đã trả để mua chứng quyền.

Mua chứng quyền giảm giá

Giả sử bạn nghĩ rằng cổ phiếu của công ty XYZ, hiện đang giao dịch ở mức $70, sẽ giảm giá trong thời gian tới do công ty sẽ công bố kết quả tài chính kém hơn dự kiến. Bạn có thể thực hiện chiến lược sau:

 1. Mua Chứng Quyền Bán (Put Option):
  • Mua chứng quyền bán XYZ với giá thực hiện là $65 và thời hạn là 1 tháng.
 2. Kịch Bản 1 – Giá Cổ Phiếu Giảm:
  • Nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới $65 trong vòng 1 tháng, bạn có thể sử dụng chứng quyền bán để bán cổ phiếu với giá $65 (được đặt trước) và sau đó mua cổ phiếu trên thị trường với giá thấp hơn, thu được lợi nhuận từ sự giảm giá.
 3. Kịch Bản 2 – Giá Cổ Phiếu Tăng Hoặc Giữ Nguyên:
  • Nếu giá cổ phiếu không giảm và duy trì ở mức trên $65, bạn có thể đơn giản là không sử dụng quyền bán và chỉ mất một khoản phí nhỏ đã trả để mua chứng quyền.

Trong cả hai kịch bản, rủi ro của bạn được hạn chế đến số tiền bạn đã chi trả để mua chứng quyền. Điều này làm cho chứng quyền trở thành một công cụ hữu ích để đối mặt với rủi ro khi dự đoán biến động giá cổ phiếu. Tuy nhiên, quan trọng là nhớ rằng giao dịch chứng quyền có thể phức tạp và đòi hỏi hiểu biết cơ bản và kỹ năng giao dịch.

Tóm lại, trước khi tham gia giao dịch chứng quyền, quan trọng nhất là phải có một hiểu biết đầy đủ về cách chúng hoạt động, cũng như nhận thức đầy đủ về rủi ro và lợi ích của chúng. Đối thoại với chuyên gia tài chính hoặc tư vấn đầu tư cũng là một cách thông minh để đảm bảo rằng quyết định của bạn được đưa ra dựa trên thông tin đầy đủ và đáng tin cậy.