CHS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

CHS chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh (CHS) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty CHS để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CHS. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức CHS? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu CHS, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức CHS, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch CHS chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về CHS:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CHS

Sàn giao dịch: UpCOM

 CHS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CHS
CHS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CHS

CHS chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 450 đồng)
– Thời gian thực hiện: 28/11/2023

Lịch chia cổ tức CHS 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 400 đồng)
– Thời gian thực hiện: 29/12/2022

CHS chia cổ tức 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021
– Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 450 đồng)
– Thời gian thực hiện: 26/10/2022

Lịch chia cổ tức CHS 2020

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2021

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 (6,5%/cổ phiếu) v
– Thời gian thực hiện: 22/12/2021

CHS chia cổ tức 2019

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2020

3. Hình thức chia:
1. Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 (3,5%/cổ phiếu) bằng tiền mặt

– Thời gian thực hiện: 02/12/2020

2. Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 (5,18%/cổ phiếu)

– Thời gian thực hiện: 02/12/2020

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức CHS

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chiếu sáng công cộng TP. HCM, số 121 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.