CMG chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

CMG chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty CMG để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CMG. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức CMG? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu CMG, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức CMG, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch CMG chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về CMG:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Mã chứng khoán: CMG

Sàn giao dịch: HOSE

 CMG chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CMG
CMG chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CMG

CMG chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 06/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2023

3. Hình thức chia:

1. Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện:100:6 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.010 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm: 1.010*6/100=60,6 cổ phần cổ tức bằng cổ phiếu, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,6) sẽ bị hủy bỏ, số cổ phần cổ đông đó được nhận là 60 cổ phần.

2. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện:6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
– Ngày thanh toán:28/12/2023

3. Nhận cổ phiếu thưởng phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– Tỷ lệ thực hiện:1.000:202 (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 202 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.010 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1.010*20,2/100=204,02 cổ phần thưởng, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,02) sẽ bị hủy bỏ, số cổ phần cổ đông đó được nhận là 204 cổ phần.

CMG chia cổ tức 2022 lần 2

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/9/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.010 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1.010*13/100=131,3 cổ phần cổ tức bằng cổ phiếu, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,3) sẽ bị hủy bỏ, số cổ phần cổ đông đó được nhận là 131 cổ phần.

Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

– Tỷ lệ thực hiện: 10.000:2.462 (Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 2.462 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.010 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1.010*24,62/100=248,6 cổ phần thưởng, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,6) sẽ bị hủy bỏ, số cổ phần cổ đông đó được nhận là 248 cổ phần.

CMG chia cổ tức 2022 lần 1

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/02/2022

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2022

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 09 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.010 cổ phiếu sẽ được nhận 90,9 cổ phiếu, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,9) sẽ bị hủy bỏ, tổng số cổ phiếu cổ đông đó được nhận là 90 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện CMG chia cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tầng 17, tòa nhà CMC Tower, số 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.