CMW chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

CMW chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (CMW) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty CMW để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CMW. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức CMW? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu CMW, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức CMW, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch CMW chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về CMW:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã chứng khoán: CMW

Sàn giao dịch: UpCOM

 CMW chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CMW
CMW chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CMW

CMW chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 01/12/2023 đến ngày 15/12/2023
– Địa điểm thực hiện: CTCP Cấp nước Cà Mau, Số 204 Quang Trung, Khóm 3, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
– Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi, bổ sung hệ thống thang bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động

2. Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 4,41%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 441 đồng)
– Ngày thanh toán: 28/12/2023

Lịch chia cổ tức CMW 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 4,40%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 440 đồng)
– Thời gian thực hiện: 19/12/2022

CMW chia cổ tức 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2021

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 4,24%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 424 đồng)
– Thời gian thực hiện: 22/12/2021

Lịch chia cổ tức CMW 2020

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2020

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 4,39%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 439 đồng)
– Thời gian thực hiện: 25/12/2020

CMW chia cổ tức 2019

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2019

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 4,068%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 406,8 đồng)
– Thời gian thực hiện: 16/12/2019

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức CMW

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán – CTCP Cấp nước Cà Mau, địa chỉ số 204 Quang Trung, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình Sổ chứng nhận Sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân theo đúng quy định của pháp luật.