Cơ hội đầu tư cổ phiếu chứng khoán ngày 18/1/2021

Cơ hội Đầu tư

Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới với 932 triệu cổ phiếu giao dịch và gía trị giao dịch lên đến 18,635 tỷ cho hai sàn chính. Nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua ròng mạnh 516 tỷ.

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng trong đó nổi bật nhất nhóm Ngân hàng cổ phân tư nhân, nhóm Vingroup (VICVHMVRE),

Bất động sản cùng với các cổ phiếu vốn hóa lớn MSNVNMGASFPT tăng giá đã kéo VN-Index tăng 1.1% lên 1132.55, đỉnh 33 tháng nhưng chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA và VN-Index đã vượt dải cận trên của đường Bollinger band đồng thời Chỉ báo ADX cũng vượt mức trung bình.

Trong đó HNX-Index tăng 0.9% lên 208.13, đỉnh 11 năm và chỉ báo RSI ên mức QUÁ MUA 23 phiên liên tục. Chỉ báo ADX của HNX-Index vượt rất xa mức trung bình.Ngược lại nhóm Chứng khoán điều chỉnh giảm.

Ngoài ra còn có Bảo hiểm, Vận tải, Hàng không và SAB cũng giảm giá cuối phên.Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng vế số cổ phiếu tăng giá theo tỷ lệ 378/253. Tỷ lệ áp đảo của số cổ phiếu tăng giá diễn ra liên tục qua hai tháng.

Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu vượt đỉnh

Nhóm Ngân hàng

Nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt xu hướng tăng thị trường và đóng góp nhất cho số điểm tăng của chỉ số:

VCB tăng 0.3% lên 99.3, đỉnh lịch sử mới. Giá VCB tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VCB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưng đường MACD nằm dưới đường tín hiệu signal line.

MBB tăng 5% lên 25.15, đỉnh lịch sử. Giá MBB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá MBB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung binh. Giá MBB vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

VIB tăng trần 7% lên 35.3, đỉnh lịch sử và dư mua 300,000 cổ phiếu. Giá VIB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VIB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưng đường MACD nằm dưới đường tín hiệu signal line. Giá VIB vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

ACB tăng 2.4% lên 29.35, đỉnh 14 năm. Giá ACB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá ACB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưng đường MACD nằm dưới đường tín hiệu signal line. Giá ACB vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

STB tăng 0.9% lên 17.7, đỉnh 6 năm. Giá STB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá STB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung binh

TCB tăng 0.2% lên 33.05, đỉnh 31 tháng. Giá TCB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá TCB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh.

LPB tăng trần 6.7% lên 13.5, đỉnh 33 tháng và dư mua 1,176,000 cổ phiếu. Giá LPB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá LPB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binhGiá LPB vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

VPB tăng 0.4% lên 34.35, đỉnh 32 tháng. Giá VPB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VPB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

Nhóm Bất động sản

Nhóm bất động sản nhà ở vốn hóa trung bình và bất động sản khu công nghiệp liên tiếp vượt đỉnh và trở thành 1 trong những nhóm tăng giá mạnh nhất thị trường.
HDG tăng 6.9% lên 44.35, đỉnh lịch sử mới. Giá HDG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HDG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình. Giá HDG vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

HDC tăng 6.2% lên 40.35, đỉnh lịch sử mới. Giá HDC tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HDC cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

NLG tăng 0.2% lên 29.8, đỉnh lịch sử mới. Giá NLG tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá NLG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưng đường MACD nằm dưới đường tín hiệu signal line.

KDH tăng 0.2% lên 29.4, đỉnh lịch sử mới. Giá KDH tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá KDH cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

D2D tăng 0.5% lên 63.8, đỉnh lịch sử mới. Giá D2D tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tháng đến 12 tháng. Giá D2D cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

DIG tăng 6.6% lên 31.5, đỉnh 11 năm. Giá DIG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá DIG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Giá DIG vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

KBC tăng 3.5% lên 27, đỉnh 10 năm. Giá KBC tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá KBC cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

DXG tăng 3.7% lên 17, đỉnh 15 tháng. Giá DXG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá DXG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Giá DXG vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

VHM tăng 3.9% lên 95.6, đỉnh 13 tháng. Giá VHM tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VHM cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình. Giá VHM vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

Nhóm Công nghệ

FPT và công ty con FOX đứng đầu nhóm công nghệ và liên tiếp lên đỉnh mới.FPT tăng 4.2% lên 62.7, đỉnh lịch sử mới. Giá FPT tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá FPT cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình. Giá FPT vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

FOX tăng 4.4% lên 59.2, đỉnh lịch sử mới. Giá FOX tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá FOX cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưng đường MACD năm dưới đường tín hiệu signal lineGiá FOX vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

Nhóm Thép

HPG tăng 0.1% lên 42.35, đỉnh lịch sử mới. Giá HPG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tháng đến 12 tháng. Giá HPG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

HSG tăng 0.4% lên 23.8, đỉnh 42 tháng. Giá HSG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HSG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal lineChỉ báo RSI lên mức QUÁ MUAChỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binhGiá HSG vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

Nhóm Vật liệu

DGC tăng 1.2% lên 51.6, đỉnh lịch sử mới. Giá DGC tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 3 tháng đến 12 tháng. Giá DGC cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

HT1 tăng 3.6% lên 18.8, đỉnh 54 tháng. Giá HT1 tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HT1 cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Giá HT1 vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

KSB tăng 3.9% lên 34.5, đỉnh 34 tháng. Giá KSB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá KSB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Giá KSB vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

MSR tăng 0.9% lên 22.6, đỉnh 34 tháng. Giá MSR tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá MSR cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh.

Nhóm cổ phiếu khác

RAL tăng 5% lên 146.5, đỉnh lịch sử mới. Giá RAL tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá RAL cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUAChỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Giá RAL vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

HND tăng 2.1% lên 19.9, đỉnh lịch sử mới. Giá HND tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HND cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung binhGiá HND vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

PLC tăng 2% lên 30.4, đỉnh lịch sử mới. Giá PLC tăng trưởng dương dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tháng đến 12 tháng. Giá PLC cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung binhGiá PLC vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

TCL tăng 0.7% lên 30.2, đỉnh lịch sử mới. Giá TCL tăng trưởng dương dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá TCL cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Giá TCL vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

CTR tăng 2.8% lên 73.9, đỉnh lịch sử mới. Giá CTR tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá CTR cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Giá CTR vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

VCI tăng 4.2% lên 62.8, đỉnh 32 tháng. Giá VCI tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VCI cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUAChỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binhGiá VCI vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

Tín hiệu kỹ thuật mới cuối phiên 05/01/2021

Cổ phiếu có tín hiệu MUA: BWEHT1VPBGASPPC.

Cổ phiếu có tín hiệu QUÁ MUA: TIP (11 phiên)SSI (7 phiên)CMG (7 phiên)KBC (7 phiên)POW (6 phiên)VCI (5 phiên)HDG (5 phiên)PVD (5 phiên)MBB (3 phiên)MSN (3 phiên),FPTLPBMBBVHMVREDIGCIICTRPVSFRTHSGKSBDHADQCRAL.