Cổ phiếu BCM, BIC, GIL, KBC, VCB – Đánh giá chứng khoán ngày 14/1/2021

Cổ phiếu BCMBÁN@52,000 Tiềm năng phát triển dựa vào quỹ đất KCN lớn đang được triển khai như KCN Cây Trường, KCN Bình Định. Tuy nhiên, Khu đô thị Bình Dương mới (diện tích 1,000 ha) đã triển khai trên 10 năm hiện vẫn có tốc độ tiêu thụ chậm, P/E cao so với trung bình ngành và đã phản ánh tương đối hợp lý nền tảng cơ bản của doanh nghiệp (38.x vs 20.x)

Cổ phiếu BICBÁN@23,300 Giá cổ phiếu BIC đã tăng tích cực kể từ thời điểm chúng tôi khuyến nghị mua tại tháng 9/2020. Hoạt động kinh doanh của công ty vẫn ở mức tốt tuy nhiên định giá hiện tại của cổ phiếu ở mức P/B 1.2x chúng tôi cho rằng đã phản ánh tiềm năng tăng trưởng của công ty. Khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời để bảo toàn lợi nhuận.

Cổ phiếu GILCHỜ BÁN Kết quả kinh doanh quý 4/2020 dự kiến vẫn khả quan chủ yếu nhờ sự hợp tác với các đối tác mạnh về bán hàng online như Amazon, Ikea… Tuy nhiên vẫn phải theo dõi chặt chẽ phán quyết của Mỹ về vấn đề thao túng tiền tệ của Việt Nam vì sẽ ảnh hưởng đến các công ty xuất khẩu như GIL. Ở mức giá hiện tại, P/E đã đạt 6.9x và phản ánh tương đối hợp lý tình hình kinh doanh của công ty. Nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời.

Cổ phiếu KBCCHỜ BÁN Sự tăng giá mạnh trong thời gian gần đây đến từ những thông tin hỗ trợ như việc ký mới hợp đồng thuê đất với tổng diện tích 150 ha, chuyển nhượng dự án công ty liên kết,… Tuy nhiên, cổ phiếu đã có nhịp tăng mạnh ~70% trong 1 tháng. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn đang ở vùng quá mua mạnh. Định giá đang ở mức cao (PE 27.x so với so với trung bình ngành 14.x). Lưu ý: Công ty có chất lượng tài sản thấp với 3,500 tỷ hàng tồn kho dự án Tràng Cát trì hoãn từ 2012 (chiếm 18% tổng tài sản) cùng với các giao dịch với bên liên quan lớn (chiếm 20% tổng tài sản).

Cổ phiếu VCBCHỜ BÁN Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của VCB đã được công bố với lợi nhuận tương đương 2019 và khá sát với dự phóng của chúng tôi. Trong đó, ước tính ghi nhận khoảng 4000 tỷ lợi nhuận từ hợp đồng Banca và cho thấy ngân hàng cũng phải ghi nhận khá nhiều chi phí dự phòng cho các khoản nợ xấu. Định giá của VCB đang khá cao với P/B hơn 4.0x nên chúng tôi khuyến nghị không giải ngân thêm và cân nhắc chốt lời khi giá cổ phiếu có tín hiệu điều chỉnh