Cổ phiếu BIC, D2D, KLB, MCM, DIG – Đánh giá chứng khoán ngày 15/1/2021

Cổ phiếu BICBÁN@48,300 Kết quả kinh doanh quý 4/2020 khá sát với dự phóng của chúng tôi trong đó, lợi nhuận quý 4 giảm mạnh 45% so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận cả năm 2020 giảm 16% so với năm 2019. Kết quả này phản ảnh rất rõ việc phụ thuộc phần lớn hoạt động kinh doanh vào tín dụng và tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ thấp của BID. Sang năm 2021, các khoản nợ sau thời gian hết tái cơ cấu có thể khiến bức tranh năm 2021 của BIDV thêm phần khó khăn. Với định giá hiện tại, chúng tôi duy trì đánh giá cổ phiếu BID đang khá đắt và không hấp dẫn để đầu tư.

Cổ phiếu D2DBÁN@64,500 Doanh thu quý 3/2020 giảm 77%, LNST giảm 78% so với cùng kỳ do tiến độ bàn giao dự án khu dân cư Lộc An bị chậm. Triển vọng kinh doanh trong tương lai khó có sự đột phá như năm 2019 do Công ty không có dự án gối đầu đáng kể. Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu đã có nhịp tăng ~40% từ tháng 11/2020. Thị trường chung đang bước vào vùng biến động khó lường, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lãi.

Cổ phiếu KLBBÁN@19,500 Địa bàn hoạt động có quy mô nhỏ, chủ yếu ở các tỉnh miền tây. Thu nhập hoạt động (TOI) có xu hướng giảm nhẹ, biên lãi thuần (NIM) thấp so với trung bình ngành, chất lượng tài sản cần được cải thiện với tỷ lệ nợ xấu cao, còn nhiều tồn đọng.

Cổ phiếu MCMCHỜ MUA Công ty có hiệu quả hoạt động kinh doanh cải thiện mạnh từ khi Vinamilk tiếp quản điều hành, doanh thu 9T2020 tăng ~10%, lợi nhuận sau thuế tăng 70%. Tình hình tài chính lành mạnh, triển vọng tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đang được định giá khá cao ở mức P/E forward 19.x.

Cổ phiếu DIGCHỜ BÁN Công ty công bố doanh thu hợp nhất ước 2020 đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 104% yoy, lợi nhuận trước thuế ước 720 tỷ đồng, do Q4/2020 bàn giao ghi nhận lợi nhuận nhiều dự án như Vũng Tàu Gateway, CSJ, Nam Hiệp Phước… Quy mô các dự án gối đầu năm 2021-2022 lớn, khả năng triển khai ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoạt động cơ cấu lại cổ đông nhóm Him Lam, cổ phiếu đã tăng nóng và đang ở vùng định giá cao P/E forward ~21.x. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời.