Cổ phiếu CRE, AGG, FPT, PET, SFI, VNM, PNJ, CEO, MSR, HSL, FCN, MHC, HDC, BSI, AST, TW3, DRI, VTD, YTC, AFX – Thông tin giao dịch 15/1/2021

CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cổ phiếu CRE): CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đã bán 390.900 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 8,4 triệu đơn vị, tương đương 10,5% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 7/1.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Cổ phiếu AGG): Creed Investments Vn-1 Ltd đăng ký bán toàn bộ hơn 4,5 triệu cổ phiếu, tương đương 5,5% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 19/1 đến 17/2. Thành viên Kiểm soát nội bộ Creed Investments Vn-1 Ltd Masakazu Yamaguchi là Thành viên HĐQT Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.

CTCP FPT (Cổ phiếu FPT): Các lãnh đạo đăng ký bán cổ phiếu qua phương thức thỏa thuận, từ 20/1 – 5/2.

fpt-png-8354-1610672189.png

Nguồn: CBTT

Tổng công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Cổ phiếu PET): Phó Tổng giám đốc kiêm người ủy quyền công bố thông tin Đào Văn Đại đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 140.000 đơn vị, tương đương 0,2% vốn. Giao dịch dư kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 19/1 đến 17/2.

CTCP Đại lý Vận tải Safi (Cổ phiếu SFI): Thành viên HĐQT Đặng Trần Phúc đăng ký bán 100.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 20/1 đến 19/2. Ông Phúc dự kiến nắm giữ 219.600 đơn vị, tương đương 1,45% vốn.

Vinamilk (Cổ phiếu VNM): Từ ngày 15/12/2020 đến 13/1, Platinum Victory Pte.Ltd không mua cổ phiếu nào trong số 20,9 triệu cổ phiếu đăng ký. Lý do giao dịch không thành công là điều kiện thị trường không thuận lợi. Quỹ hiện nắm giữ 221,9 triệu cổ phiếu, tương đương 10,6% vốn.

Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký mua 20,9 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 242,8 triệu cổ phiếu, tương đương 11,6% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh hoặc giao dịch thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từ ngày 19/1 đến 9/2. Đại diện theo ủy quyền của Platinum Victory Pte.Ltd ông Alain Xavier Cany là thành viên HĐQT tại Vinamilk.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Cổ phiếu PNJ): Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái của Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đã mua thỏa thuận 9,2 triệu cổ phiếu vào ngày 8/1. Bà Hà trước đó không nắm giữ cổ phần công ty.

Cùng thời gian, bà Dung cũng đã bán thỏa thuận 9,2 triệu cổ phiếu, qua đó, giảm số cổ phần nắm giữ xuống còn 11,4 triệu đơn vị, tương đương 5% vốn.

Tập đoàn C.E.O (Cổ phiếu CEO): Từ ngày 31/12/2020 đến 8/1, Thành viên Ban kiểm soát Bùi Đức Thuyên đã bán 285.300 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 200.035 đơn vị, tương đương 0,1% vốn.

CTCP Masan High-Tech Materials (Cổ phiếu MSR): Mitsubishi Materials Corporation đã mua 109,9 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn với ngày trở thành cổ đông lớn là 9/12. Trước đó, công ty không nắm giữ cổ phần MSR.

CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (Cổ phiếu HSL): Ông Nguyễn Xuân Giáp đã bán 1,1 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 630.425 đơn vị. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 13/1.

CTCP Fecon (Cổ phiếu FCN): PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 643.900 cổ phiếu với ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 7/1. Quỹ ngoại hiện nắm giữ gần 20,5 triệu đơn vị, tương đương 16,5% vốn.

CTCP MHC (Cổ phiếu MHC): Ông Nguyễn Chiến Thắng đã bán 175.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 2 triệu đơn vị, tương đương 4,8% vốn. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 5/1.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Cổ phiếu HDC): Ông Trần Minh Chính đã bán 145.700 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 14,4 triệu cổ phiếu, tương đương 21,8% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 11/1.

Ông Chính cũng bán 194.000 cổ phiếu với ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 11/1. Cổ đông này sau đó nắm giữ 13,9 triệu đơn vị, tương đương 21,1% vốn.

CTCP Chứng khoán BIDV (Cổ phiếu BSI): PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 4 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2,5 triệu đơn vị, tương đương 2,1% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 7/1.

CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (Cổ phiếu AST): Từ ngày 19/1 đến 9/2, PENM IV Germany GMBH & Co. KG đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 8,8 triệu cổ phiếu, tương đương 19,6% vốn. Ông Lars Kjaer, Phó Tổng giám đốc Quỹ PENM IV Germany GmbH & Co.KG là Thành viên HĐQT Dịch vụ Hàng không Taseco.

CTCP Dược Trung ương 3 (Cổ phiếu TW3): Từ ngày 8/1 đến 11/1, CTCP Dược Phẩm CETECO USA, tổ chức liên quan tới Ủy viên HĐQT Vũ Tam Khôi, đã bán toàn bộ 185.800 cổ phiếu, tương đương 10,9% vốn.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (Cổ phiếu DRI): Thành viên Ban kiểm soát Phan Thanh Tân đăng ký bán toàn bộ 136.485 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 18/1 đến 9/2.

CTCP Du lịch Vietourist (Cổ phiếu VTD): Từ ngày 18/1 đến 29/1, Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn đăng ký bán 185.900 cổ phiếu. Ông Tuấn hiện có 1,2 triệu đơn vị, tương đương 19,4% vốn.

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM (Cổ phiếu YTC): Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital đã mua 609.840 cổ phiếu, từ ngày 29/12 đến 8/1. Trước giao dịch, Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 1.000 cổ phiếu YTC. Bà Nguyễn Khánh Linh là Chủ tịch tại 2 công ty trên.

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Cổ phiếu AFX): Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã bán toàn bộ 17,85 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn vào ngày 5/1.