Cổ phiếu FPT, VSC, C47, NLG, VPB, TDM, CNG, HNG, MBS, QTP, SPV, DRI, HIG – Thông tin giao dịch 19/1/2021

CTCP FPT (Cổ phiếu FPT): Macquarie Bank Limited đã bán 3,3 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 37,1 triệu đơn vị, tương đương 4,7% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 8/1.

Viconship (Cổ phiếu VSC): Ông Đoàn Quang Huy đã mua 818.790 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 3,1 triệu đơn vị, tương đương 5,6% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 13/1.

CTCP Xây dựng 47 (Cổ phiếu C47): Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Nam Phong đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 25/1 đến 19/2. Ông Phong dự kiến nắm giữ 2,1 triệu đơn vị, tương đương 11,3% vốn.

CTCP Đầu tư Nam Long (Cổ phiếu NLG): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đã bán thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu vào ngày 13/1 và 14/1. Ông Quang hiện nắm giữ 38,3 triệu cổ phiếu, tương đương 13,9% vốn.

Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 1,9 triệu cổ phiếu, tương dương 0,7% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận vào ngày 15/1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp và cũng là vợ ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Đầu tư Nam Long.

Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch, đăng ký bán 522.600 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 5,1 triệu đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 21/1 đến 19/2.

VPBank (Cổ phiếu VPB): Từ ngày 21/1 đến 19/2, Công đoàn đăng ký chuyển quyền sở hữu 2,5 triệu cổ phiếu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Tổ chức sau đó nắm giữ gần 1,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,1% vốn.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (Cổ phiếu TDM): Thành viên HĐQT Nguyễn Thanh Phong đã bán 300.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 28/12/2020 đến 12/1. Ông Phong nắm giữ còn 600.000 đơn vị.

CTCP CNG Việt Nam (Cổ phiếu CNG): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 200.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2,1 triệu đơn vị, tương đương 7,7% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 14/1.

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (Cổ phiếu CEE): CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) đã mua hơn 3,5 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh, từ ngày 15/12/2020 đến 12/1. Sau giao dịch, CII nắm giữ 31,6 triệu cổ phiếu, tương đương 80% vốn. Ông Lê Vũ Hoàng là Chủ tịch HĐQT CII và CEE.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Cổ phiếu HNG): Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh đã bán toàn bộ 505.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh vào ngày 15/1.

CTCP Chứng khoán MB (Cổ phiếu MBS): Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trần Hải Hà đã mua 1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,6% vốn vào ngày 14/1. Trước đó, ông Hà không nắm giữ cổ phần công ty.

Tập đoàn Đầu tư Lê Gia (Cổ phiếu KDM): Tổng giám đốc Nguyễn Công Hoan đăng ký mua 500.000 cổ phiếu dù hiện chưa nắm giữ cổ phần nào. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 20/1 đến 18/2.

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Cổ phiếu VHE): Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Thị Mai đã bán toàn bộ 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương 7,6% vốn từ ngày 7/1 đến 14/1.

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (Cổ phiếu PPE): Ông Lê Văn Quang đã bán toàn bộ 361.100 cổ phiếu, tương đương 18,1% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 8/1.

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (Cổ phiếu QTP): Từ ngày 18/12/2020 đến 14/1, CTCP Cơ Điện Lạnh, tổ chức có liên quan tới Ủy viên HĐQT Quách Vĩnh Bình đã bán 2 triệu cổ phiếu trong số 5 triệu đơn vị đăng ký do thanh khoản thấp. Công ty hiện nắm giữ 34,6 triệu cổ phiếu, tương đương 7,7% vốn.

CTCP Thủy Đặc Sản (Cổ phiếu SPV): CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 149.500 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 19/1 đến 17/2. Trước giao dịch, CTCP Đầu tư Vina nắm giữ 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương 20,7% vốn. Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Vina là Ủy viên HĐQT Thủy Đặc Sản.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (Cổ phiếu DRI): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Viết Tượng đăng ký bán 100.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 20/1 đến 17/2. Số lượng cổ phiếu ông Tượng đang nắm giữ là 200.000 đơn vị, tương đương 0,3% vốn.

Tập Đoàn HIPT (Cổ phiếu HIG): Phó Tổng giám đốc Hoàng Thanh Phúc đăng ký bán 100.000 cổ phiếu trong tổng số lượng đang nắm giữ là 120.463 đơn vị, tương đương 0,6% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 20/1 đến 18/2.