Cổ phiếu HDC, VND, VNG, VJC, ITD, BSI, VSC, MHC, CRE, BCG, DCM, SGC, VCC, HJS, FID, KSH, QNS – Thông tin giao dịch 7/1/2021

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa- Vũng Tàu (Cổ phiếu HDC): Ông Đoàn Hữu Hải, em trai của Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận, đã bán 199.960 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 89.505 đơn vị, tương đương 0,1% vốn. Giao dịch thực hiện từ ngày 24/12 đến 6/1.

CTCP Chứng khoán VnDirect (Cổ phiếu VND): PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 698.090 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 18,2 triệu cổ phiếu, tương đương 8,7% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 30/12.

CTCP Du lịch Thành Thành Công (Cổ phiếu VNG): Thư ký công ty Huỳnh Thị Thu Trang đăng ký bán toàn bộ 699.730 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 11/1 đến 9/2.

CTCP Vietjet (Cổ phiếu VJC): Sovico Aviation đã mua 10 triệu cổ phiếu, tương đương 1,85% vốn từ ngày 4/12 đến 31/12. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước đó, tổ chức này chưa sở hữu cổ phiếu Vietjet.

Sovico Aviation là công ty do bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietjet làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (Cổ phiếu ITD): Ông Nguyễn Văn Hiệp đã bán 200.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 1 triệu đơn vị, tương đương 5,4% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt 1% là 5/1.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Cổ phiếu BSI): PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 893.290 cổ phiếu với ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 30/12. Số lượng cổ phiếu quỹ ngoại nắm giữ còn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 5,35% vốn.

Tập đoàn Container Việt Nam (Cổ phiếu VSC): Từ ngày 29-30/12, ông Đoàn Quang Huy đã mua 200.830 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,2 triệu đơn vị, tương đương 2,2% vốn. Ông Huy cùng người có liên quan sở hữu 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 5,2% vốn.

Bà Đoàn Thị Tơ đã mua 507.090 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 5,1% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 30/12.

Từ ngày 2/12 đến 31/12, CTCP Đầu tư Sao Á D.C không bán cổ phiếu nào trong 1,25 triệu cổ phiếu đăng ký do giá thị trường chưa đạt kỳ vọng. Công ty giữ nguyên lượng nắm giữ 4,75 triệu cổ phiếu, tương đương 8,6% vốn. Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Sao Á D.C là Thành viên HĐQT Viconship.

CTCP MHC (Cổ phiếu MHC): CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina đã mua gần 2 triệu cổ phiếu vào 30/12, 1,3 triệu cổ phiếu nào 31/12 và 822.500 đơn vị vào 4/1. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 7,8 triệu đơn vị, tương đương 18,75% vốn.

CTCP Bất động sản Thế kỷ (Cổ phiếu CRE): Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Hưng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 11/1 đến 30/1. Ông Hưng dự kiến nắm giữ 2,5 triệu đơn vị, tương đương 2,6% vốn.

CTCP Bamboo Capital (Cổ phiếu BCG): Ngày 5/1, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam đã mua thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên hơn 32,2 triệu đơn vị, tương đương 23,7% vốn.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Cổ phiếu DCM): Từ ngày 28/12 đến 31/12, CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đã bán khớp lệnh 478.190 cổ phiếu trong số 2 triệu đơn vị đăng ký do cổ phiếu chưa đạt mức giá kỳ vọng. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 44,6 triệu đơn vị, tương đương 8,4% vốn. CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam là tổ chức liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Quốc Huy.

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (Cổ phiếu SGC): Từ ngày 8/12 đến 31/12, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước không bán cổ phiếu nào trong 3,6 triệu đơn vị do SCIC đang làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua VSD nên chưa thực hiện được giao dịch theo đúng thời gian đã đăng ký trên. Hiện SCIC giữ nguyên lượng nắm giữ 3,6 triệu đơn vị, tương đương 49,9% vốn.

CTCP Vinaconex 25 (Cổ phiếu VCC): Từ ngày 3/12 đến 31/12, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Trung đã mua thỏa thuận 125.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 235.000 đơn vị, tương đương 2% vốn.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (Cổ phiếu HJS): CTCP Hạ tầng Gelex đã mua 3,4 triệu cổ phiếu, tương đương 16,2% vốn với ngày trở thành cổ đông lớn là 31/12. Trước đó, Hạ tầng Gelex không nắm giữ cổ phần HJS.

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Cổ phiếu FID): Bà Trần Ngọc Xuân Trang đã bán hơn 1,2 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 557.100 cổ phiếu, tương đương 2,4% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 31/12.

CTCP Damac GLS (Cổ phiếu KSH): Ông Đoàn Văn Tuyến đã bán 400.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 3,05 triệu đơn vị, tương đương 5,3% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 29/12.

Ủy viên HĐQT Hoàng Việt đã bán toàn bộ 125.000 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn từ ngày 28/12 đến 31/12.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Cổ phiếu QNS): Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thành Đàng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 7/1 đến 5/2. Ông Đàng đang nắm giữ 21,7 triệu đơn vị, tương đương 6,1% vốn.