Cổ phiếu HNG, ACL, MHC, HJS, NLG, LPB, HAG, VOS, VNT, SPI, VCR, ND2 – Thông tin giao dịch 13/1/2021

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Cổ phiếu HNG): Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh đăng ký bán toàn bộ 505.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/1 đến 9/2.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (Cổ phiếu ACL): Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc Bích đăng ký bán 560.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 18/1 đến 16/2. Sau giao dịch, bà Bích dự kiến nắm giữ 104.400 cổ phiếu, tương đương 0,2% vốn.

Cùng thời gian, bà Nguyễn Thương Nhật Vi, con gái của Chủ tịch HĐQT Trần Thị Vân Loan đăng ký mua 560.000 cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 3,1 triệu đơn vị, tương đương 6,2% vốn.

CTCP MHC (Cổ phiếu MHC): Bà Bùi Thu Nga đã mua hơn 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 5,2% vốn và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12/2020 đến 4/1. Bà Nga trước đó không nắm giữ cổ phiếu công ty.

Ông Nguyễn Chiến Thắng cũng mua vào 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương 5,3% vốn và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12/2020 đến 4/1. Ông Thắng trước đó không nắm giữ cổ phiếu công ty.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (Cổ phiếu HJS): Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đã mua 5,1 triệu cổ phiếu, tương đương 24,% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 7/1. Trước đó, BVIF không nắm giữ cổ phiếu HJS.

CTCP Đầu tư Nam Long (Cổ phiếu NLG): Giám đốc tài chính Châu Quang Phúc đăng ký bán 200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 14/1 đến 16/2. Ông Phúc dự kiến sở hữu 369.002 đơn vị.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Cổ phiếu LPB): Ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Gấm, đăng ký bán 543.800 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 21 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/1 đến 13/2.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Cổ phiếu HAG): Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Minh đăng ký bán 2,8 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/1 đến 9/2. Ông Minh dự kiến nắm giữ còn 44.140 cổ phiếu.

CTCP Vận tải biên Việt Nam (Cổ phiếu VOS): Phó Tổng giám đốc Hoàng Hữu Hùng đăng ký bán 126.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 980 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/1 đến 31/1.

CTCP SPI (SPI):

spi-2-png-5510-1610499261.png

Nguồn: CBTT

CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Cổ phiếu VNT): CTCP Transimex đăng ký mua 192.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 13/1 đến 9/2. Transimex hiện có gần 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 15,6% vốn. Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT Transimex là Ủy viên HĐQT Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Cổ phiếu VCR): Từ ngày 10/12/2020 đến 8/1, CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) không bán cổ phiếu nào trong 500.000 đơn vị đăng ký, giữ nguyên lượng nắm giữ 3 triệu đơn vị, tương đương 1,7% vốn. Ông Mai Khắc Chinh là Ủy viên HĐQT tại 2 công ty trên.

CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Cổ phiếu ND2): Kế toán trưởng Đinh Tuấn Anh đăng ký mua 100.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 14/1 đến 9/2. Ông Tuấn Anh hiện có 105.200 đơn vị, tương đương 0,2% vốn.