Cổ phiếu HPG, VIB, CVT, HAH, MHC, PSD, HFS, BPW – Thông tin chứng khoán 5/1/2021

Tập đoàn Hoà Phát (Cổ phiếu HPG): PENM III Germany GmbH & Co. KG đăng ký bán toàn bộ 66,5 triệu cổ phiếu, tương đương 2% vốn qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận, từ ngày 7/1 đến 5/2.

Từ ngày 11/12 đến 30/12, Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Quang đã bán khớp lệnh xong 1 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 62,7 triệu đơn vị, tương đương 1,9% vốn.

Cổ phiếu VIB (VIB): Bà Lê Thị Phiệt, mẹ của Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Trần Thị Thu Hương, đã mua thoả thuận 4 triệu cổ phiếu, tương đương 0,4% vốn vào ngày 30/12.

Ông Trần Đức Quý, cha của bà Hương, mua khớp lệnh 1 triệu cổ phiếu từ ngày 28/12 đến 31/12. Trước giao dịch, ông Quý và bà Phiệt đều không nắm giữ cổ phần công ty.

CTCP CMC (Cổ phiếu CVT): Thành viên HĐQT Nguyễn Thành Chung đã bán thoả thuận 70.000 cổ phiếu trong 120.000 đơn vị đăng ký từ ngày 27/11 đến 2/12. Ông Chung hiện còn 50.000 cổ phiếu, tương đương hơn 0,1% vốn.

CTCP Xếp dỡ và Vận tải Hải An (Cổ phiếu HAH): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 96.140 cổ phiếu với ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 28/12. Quỹ nắm giữ say đó 4,3 triệu đơn vị, tương đương 9% vốn.

Trước đó, Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity bán 172.870 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 4,6 triệu đơn vị, tương đương 9,7% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 17/12.

CTCP MHC (Cổ phiếu MHC): CTCP Thương mại dịch vụ và truyền thông Marina đã mua 915.420 cổ phiếu vào ngày 25/12/2020 và 1,1 triệu đơn vị vào 29/12/2020. Sau đó, công ty nắm giữ gần 3,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,9% vốn.

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Cổ phiếu PSD): Bà Lê Nguyệt Ánh đã bán 100.400 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 2 triệu đơn vị, tương đương 6,6% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 23/12.

CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (Cổ phiếu HFS): CTCP Đầu tư Dịch vụ Vui chơi Giải trí Thể thao Hà Nội đã mua 2,1 triệu cổ phiếu, tương đương 21% vốn với ngày trở thành cổ đông lớn là 29/12. Trước đó, công ty không nắm giữ cổ phần HFS.

Chiều ngược lại, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đã bán toàn bộ 2,1 triệu cổ phiếu với ngày không còn là cổ đông lớn là 29/12.

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (Cổ phiếu BPW): CTCP Đầu tư ngành nước DNP, tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Hồ Việt Hà, đã mua 11,1 triệu cổ phiếu, tương đương 84,2% vốn vào ngày 25/12.