Cổ phiếu IBC, VPB, TVS, NLG, VSC, GVR, PNJ, VNT, CEO, VRG, MSR, CET, DHT, ND2, AMS, DSC – Thông tin giao dịch 12/1/2021

CTCP Đầu tư Apax Holdings (Cổ phiếu IBC): Từ ngày 15/12/2020 đến 8/1, Tập đoàn Giáo dục Egroup, nơi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy làm CEO, đã bán khớp lệnh 5 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 49,7 triệu đơn vị, tương đương 60,9% vốn.

VPBank (Cổ phiếu VPB): Phó Tổng giám đốc Dương Thị Thu Thủy đã bán khớp lệnh 150.000 cổ phiếu, từ ngày 17/12/2020 đến 8/1. Bà Thủy hiện nắm giữ 579.200 cổ phiếu.

Từ ngày 14/1 đến 12/2, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Bà Ngọc Anh dự kiến nắm giữ 768.326 đơn vị, tương đương 0,03% vốn.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (Cổ phiếu TVS): CTCP Đầu tư Công nghệ Giản Đơn, tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT Phan Minh Tâm, đăng ký bán toàn bộ 163.500 cổ phiếu từ ngày 15/1 đến 12/2.

CTCP Đầu tư Nam Long (Cổ phiếu NLG): Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đăng ký mua thỏa thuận 2 triệu cổ phiếu, từ ngày 13/1 đến 11/2. Ông Quang dự kiến nắm giữ 38,3 triệu đơn vị, tương đương 13,9% vốn.

Từ ngày 15/1 đến 13/2, Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn gần 1,9 triệu đơn vị, tương đương 0,7% vốn. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp và cũng là vợ ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Đầu tư Nam Long.

Tập đoàn Container Việt Nam (Cổ phiếu VSC): Ông Đoàn Quang Huy đã mua 484.100 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,7 triệu đơn vị, tương đương 3,1% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 4/1.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Cổ phiếu GVR): Thành viên HĐQT Phạm Văn Thành đăng ký mua 200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 13/1 đến 11/2. Ông Thành dự kiến sở hữu 271.550 đơn vị.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Cổ phiếu PNJ): Từ ngày 14/1 đến 9/2, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Vận hành Đặng Thị Lài đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ 1,3 triệu đơn vị, tương đương 0,6% vốn.

CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (Cổ phiếu VNT): Từ ngày 10/12/2020 đến 8/1, CTCP Transimex không mua cổ phiếu nào trong 192.000 đơn vị, giữ nguyên lượng nắm giữ gần 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 15,6% vốn. Ông Bùi Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT Transimex là Ủy viên HĐQT Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Tập đoàn C.E.O (Cổ phiếu CEO): Ông Đoàn Văn Minh, em trai của Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Bình, đăng ký bán 130.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 12/1 đến 9/2. Ông Minh hiện có 132.750 đơn vị, tương đương 0,05% vốn.

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Cổ phiếu VRG): CTCP Cao su Tây Ninh đã bán 1,5 triệu cổ phiếu, từ ngày 7/12 đến 5/1. Công ty còn nắm giữ 466.400 đơn vị, tương đương 1,8% vốn. Ông Lê Văn Chành, người đại diện phần vốn góp của Cao su Tây Ninh là Ủy viên HĐQT VRG.

Từ ngày 9/12/2020 đến 8/1, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nơi Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Thái làm đại diện phần vốn góp, đã bán 105.000 cổ phiếu trong số 4 triệu cổ phiếu đăng ký. Công ty hiện nắm giữ gần 3,9 triệu cổ phiếu VRG.

CTCP Masan High-Tech Materials (Cổ phiếu MSR): Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Craig Richard Bradshaw đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 12/1 đến 9/2. Vị lãnh đạo hiện có hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,4% vốn.

CTCP Tech – Vina (Cổ phiếu CET): CTCP Đầu tư Thương mại Trương Gia Việt Nam đã mua 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 21,8% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 31/12/2020.

Ông Trương Phi Cường đã mua 582.300 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 872.900 đơn vị, tương đương 14,4% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 4/1.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (Cổ phiếu DHT): Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Anh Trung đăng ký chuyển nhượng cho Aska Pharmaceutial Co.,Ltd 488.968 cổ phiếu từ ngày 12/1 đến 29/1. Ông Trung đang nắm giữ 1,6 triệu đơn vị, tương đương 7,5% vốn.

Cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Minh Hậu, vợ của ông Trung, đăng ký ký chuyển nhượng cho Aska Pharmaceutial Co.,Ltd 804.990 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 56.010 cổ phiếu.

CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (Cổ phiếu ND2): Kế toán trưởng Đinh Tuấn Anh đã mua 105.200 đơn vị, từ ngày 11/12/2020 đến 8/1. Ông Tuấn Anh trước đó không nắm giữ cổ phiếu công ty.

Toyota Tsusho Corporation, tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Katsuhito Miyajima, đã mua 17,5 triệu cổ phiếu vào 7/1. Toyota Tsusho Corporation hiện trước đó nắm giữ cổ phiếu ND2.

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (Cổ phiếu AMS): Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thọ đăng ký mua 200.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ ngày 15/1 đến 9/2. Ông Thọ đang sở hữu 4,6 triệu đơn vị, tương đương 12,7% vốn.

CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (Cổ phiếu DSC): Ông Tạ Văn Mạnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Nguyễn Đức Anh, mỗi người đã mua 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 31/12/2020. Trước đó, 3 cổ đông này không nắm giữ cổ phiếu DSC.