Video Cổ phiếu LHG chia cổ tức CAO – Bằng tiền theo tỷ lệ 19%


LHG: CTCP Long Hậu. Lịch chia cổ tức.

– Ngày 24/8/2021 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức
– Ngày 23/8/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
– Theo đó cổ tức sẽ được trả bằng tiền theo tỷ lệ 19%, (tương ứng mỗi một cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1900 đồng cổ tức).
– Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 22/9/2021.