Cổ phiếu VNE, BRR, CKG, PMG, SBV – Đánh giá chứng khoán ngày 6/1/2021

Cổ phiếu VNEBÁN@6,000 Lợi nhuận sau thuế 9 tháng 2020 chỉ đạt 2 tỷ đồng (-75% yoy) do chi phí giá vốn và lãi vay tăng cao. Triển vọng tăng trưởng ở mức trung bình, chất lượng tài sản chưa tốt với các khoản phải thu tương đối lớn. Lưu ý: cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Cổ phiếu BRRBÁN@12,500 Hoạt động kinh doanh chính có xu hướng giảm biên lợi nhuận, tiềm năng tăng trưởng không cao. Cổ phiếu đang ở vùng định giá cao, một phần do ảnh hưởng của việc giá cao su tự nhiên đã tăng mạnh trong Q3/2020. Cổ phiếu thanh khoản thấp.

Cổ phiếu CKGCHỜ MUA Công ty sở hữu nhiều quyền triển khai dự án xây dựng và bất động sản lớn ở tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là quỹ đất khoảng 400ha tại Phú Quốc. Tình hình hoạt động kinh doanh có thể hưởng lợi từ tính hình BĐS phục hồi và việc huyện đảo Phú Quốc được nâng cấp lên thành phố. Tình hình tài chính ổn định, cổ tức đều hàng năm tỷ lệ khoảng 7%/năm ở mức giá hiện tại.

Cổ phiếu PMGCHỜ BÁN Doanh thu và lợi nhuận trước thuế 9T/2020 giảm lần lượt 9% và 37% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và áp lực từ chi phí lãi vay. Trong trung hạn, tiềm năng tăng trưởng của công ty vẫn còn nhiều nhờ vào việc mở rộng địa bàn hoạt động vào khu vực miền Nam. Tuy nhiên, hiện nay P/E cao so với trung bình ngành (30.x vs 15.x) và đã phản ánh tương đối hợp lý nền tảng cơ bản của doanh nghiệp. Lưu ý: thanh khoản của cổ phiếu thấp.

Cổ phiếu SBVCHỜ BÁN Lũy kế 9 tháng 2020 doanh thu đạt 316 tỷ đồng (+ 12% yoy) và LNST đạt 24 tỷ đồng (+450 % yoy) nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm. Tiềm năng tăng trưởng ổn định, tuy nhiên quy mô hoạt động nhỏ, cổ phiếu có tính thanh khoản thấp.