CTG chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

CTG chia cổ tức là việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty CTG để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu CTG. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức CTG? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu CTG, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức CTG, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch CTG chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về CTG:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

Sàn giao dịch: HOSE

 CTG chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CTG
CTG chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức CTG

CTG chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 01/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2023

3. Hình thức chia: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020)

– Tỷ lệ thực hiện: 100:11,7415 (cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu được nhận 117.415 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 197 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phiếu tương ứng (197 x 11,7415) : 100 = 23,130755 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số lượng cổ phiếu để trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 23 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân là 0,130755 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức CTG

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán VietinBank (CTS), địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông.