Đánh giá cổ phiếu BID

Đánh giá cổ phiếu BIDMUA@44,500 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố kém tích cực như tăng trưởng tín dụng ở mức thấp (3.8% toàn ngành tính đến giưa tháng 6/2024) và biên lãi thuần suy giảm do tăng lãi suất huy động trong khi duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc giá cổ phiếu BID giảm gần 20% từ mức đỉnh hồi cuối tháng 3 đã phản ánh những yếu tố trên và mức giá hiện tại của BID hấp dẫn với một ngân hàng quy mô lớn nhất toàn ngành có tiềm năng tăng trưởng cũng như chất lượng tài sản đều ở mức khá tốt. P/B của cổ phiếu đang ở mức 2.0x, tương đương mức trung bình 5 năm gần nhất. Ngoài ra, kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng vốn vẫn đang được triển khai cũng là động lực tích cực cho giá cổ phiếu trong thời gian tới.