Đánh giá cổ phiếu CTR, DHG, BWE

Đánh giá cổ phiếu CTRCHỜ MUA Cập nhật kết quả kinh doanh tháng 4 năm 2024, Công ty đạt 984 tỷ đ (+8% YoY) và LNTT đạt 51 tỷ đ (+1% YoY) Chúng tôi đánh giá Công ty vẫn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận trong các quý tiếp theo tuy nhiên điều này, theo đánh giá của chúng tôi, đã một phần phản ánh vào giá của cổ phiếu ở nhịp tăng vừa qua, hiện cổ phiếu đang được giao dịch ở mức định giá P/E forward ~25.4x (cao hơn so với mức P/E trung bình dài hạn của cổ phiếu 18.x). Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của Công ty đang có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây nên theo chúng tôi, với mức giá như hiện tại của Cổ phiếu, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát thêm

Đánh giá cổ phiếu DHGCHỜ MUA Q1/2024 doanh thu và LNST đạt tương ứng 1,259 tỷ đồng (+2.4% yoy) và 222 tỷ đồng (-38.4% yoy). Năm 2024, DHG đặt ra kế hoạch tăng trưởng nhẹ với doanh thu 5,200 tỷ đồng (+4% yoy) và LNST 1,080 tỷ đồng (+3% yoy). Chúng tôi đánh giá DHG có tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ việc đưa nhà máy betalactam tại Hậu Giang đi vào hoạt động trong Q2/2024 và kế hoạch nâng cấp 05 dây chuyển sản xuất đạt chuẩn EU-GMP vào năm 2025. Tuy nhiên, cổ phiếu đang được giao dịch với P/E 17.x, theo chúng tôi là cao so với trung bình 5 năm là 15.x, Lưu ý: cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Đánh giá cổ phiếu BWECHỜ BÁN Trong tháng 4/2024, doanh thu và LNST lần lượt ở mức 336 tỷ đồng (+5% YoY) và 60 tỷ đ (-9% YoY). Lưu ý rằng KQKD này chưa bao gồm ~173 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động xử lý chất thải và nước thải do lệch kỳ nghiệm thu với UBND, nếu tính cả phần doanh thu này, HĐKD của BWE kỳ vọng sẽ tăng trưởng ấn tượng ở 2 chữ số. Cổ phiếu đã được khuyến nghi MUA ở vùng giá 36,000 đ/cp (đã bao gồm điều chỉnh sự kiện chia cổ tức bằng cổ phiếu) trong T3/2024 (+16%), NĐT nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.