Đánh giá Cổ phiếu CTR, FOC, ABS, SCG, VNG, ASM, DTD, GHC, VCG, HTN

Cổ phiếu CTRMUA@84,000 Doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 đạt 3,552 tỷ (tăng trưởng 31% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm) do công ty cũng mở rộng các mảng hoạt động sang mảng home service (bảo dưỡng lắp đặt các thiết bị gia đình) và xây dựng dự án năng lượng tái tạo . Cơ cấu tài chính lành mạnh, tỷ lệ vay nợ thấp.

Cổ phiếu FOCMUA@109,000 Kết quả Q2/2021, doanh thu đạt 157 tỷ đồng (tăng 33% YoY), LNST đạt 61 tỷ đồng (tăng 30% YoY), nhờ tăng trưởng mạnh doanh thu quảng cáo trên báo điện tử trực tuyến, trong khi chi phí quản lý và bán hàng được duy trì hiệu quả. Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, cổ tức dự kiến cho năm 2021 ở mức khá (tối thiểu 50% mệnh giá). Triển vọng dài hạn tích cực với sự tăng trưởng của ngành quảng cáo đa phương diện, digital marketing tại Việt Nam. Lưu ý: Cổ phiếu thanh khoản thấp.

Cổ phiếu ABSBÁN@21,200 Lũy kế 6T/2021, Công ty có doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 561 tỷ VND (tăng 120% YoY) và 8.5 tỷ VND (tăng 10% YoY). Tình hình tài chính không lành mạnh do: (i) Các khoản phải thu bên liên quan chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và (ii) Hiệu quả hoạt động không cao, biên lãi thuần rất mỏng chỉ 1.5%. P/E forward đã ở mức 40.4x. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời cổ phiếu.

Cổ phiếu SCGBÁN@67,000 Trong tháng 8 năm 2021 công ty đã thực hiện thành công việc phát hành 35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 70%) ra công chúng với giá 10,000/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành lớn này tạo ra rủi ro pha loãng đáng kể khi thị giá hiện tại vào khoảng 67,000. Chất lượng tài sản và lợi nhuận chưa cao (phần lớn tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn và 70% doanh thu đến từ các bên liên quan). Định giá cao so với các công ty trong ngành (P/E forward 33.6x so với P/E ngành 15.6x ).

Cổ phiếu VNGBÁN@12,700 Q2/2021 doanh thu và lợi nhuận đạt 62 tỷ đồng và 10 tỷ đồng, giảm 3% và 36% so với Q2/2020. Triển vọng kinh doanh Q3/2021 kém khả quan do ảnh hưởng phức tạp và kéo dài của dịch Covid-19.

Cổ phiếu ASMCHỜ MUA Doanh thu 6T/2021 đạt 6,257 tỷ đồng (+3% YoY) và LNST của Công ty mẹ đạt 200 tỷ đồng (-25%YoY) do giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao. Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn khá nhờ 1) triển vọng tăng trưởng của nguồn cầu xuất khẩu thủy sản 2) các dự án BĐS và nhà máy NLMT đem lại doanh thu và dòng tiền ổn định. Tuy nhiên, ngành xuất khấu thủy sản đang gặp khó khăn trong ngắn hạn do chi phí logitics, chi phí xuất khẩu tăng cao; ngoài ra chi phí lãi vay lớn sẽ tác động trực tiếp tới lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cổ phiếu DTDCHỜ MUA Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu đạt 328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng (giảm lần lượt 6% và 5% so với cùng kỳ). Triển vọng dài hạn khả quan với quỹ đất thương phẩm sẵn sàng cho thuê gần 90 ha, cùng với việc triển khai dự án đất nền khu đô thị Thành Đạt và khu dân cư chợ Lương. Công ty có nền tảng tài chính lành mạnh, nợ vay thấp (D/E ~0.1), tiền mặt dồi dào, định giá ở mức hấp dẫn (PE forward 7.5x so với trung bình ngành 15.6x). Lưu ý: Cách ly xã hội kéo dài có thể ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao đất tại khu công nghiệp Đồng Văn III.

Cổ phiếu GHCCHỜ MUA Công ty có hoạt động kinh doanh ổn định, trả cổ đều đặn ở mức khá (tỷ suất cổ tức ở mức ~9-10%). 6T/2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, lần lượt đạt 137 tỷ đ (+9% yoy) và 55 tỷ đ (+37%). Tình hình kinh doanh dự kiến có thể cải thiện trong thời gian tới do: 1) tình hình thủy văn dự kiến tiếp tục diễn biến tích cực trong 2H/2021; 2) các dự án điện gió (thuộc công ty liên kết) dự kiến hoạt động từ nửa cuối năm 2021 đóng góp vào kết quả kinh doanh của công ty.

Cổ phiếu VCGCHỜ MUA Quý 2/2021, doanh thu đạt 1,408 tỷ đồng (-8% yoy), lỗ sau thuế 91 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lãi 330 tỷ đồng), chủ yếu do phải giảm trừ khoản lợi nhuận từ việc thoái vốn tại ND2 sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên lại 51%. Mặc dù vậy, lũy kế 6T/2021 công ty vẫn ghi nhận lãi ròng 250 tỷ đồng. Hiện tại công ty đã huy động gần 5,000 tỷ đồng từ trái phiếu để triển khai dự án Cát Bà Amatina (quy mô 172 ha, tổng mức đầu tư ~11,000 tỷ đồng), dự kiến sẽ tác động tích cực tới kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến chất lượng các khoản phải thu với tổng số dư hơn 10,000 tỷ (chiếm gần 50% cơ cấu tổng tài sản).

Cổ phiếu HTNCHỜ BÁN Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 66% YoY, lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng, tăng 7% YoY do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp giảm xuống 8.7% so với mức 17.8% cùng kỳ năm trước. Tình hình kinh doanh trong thời gian tới có thể không khả quan do giãn cách xã hội và giá nguyên vật liệu cao.