Điểm tin chứng khoán ngày 27/11/2020

Phân tích kỹ thuật ngày 27/11/2020

VN-Index có phiên tăng thứ chín liên tiếp 0.4% lên 1010.22 và chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA phiên thứ hai. Ngược lại HNX-Index giảm nhe 0.2% còn 148.17. Hàng loạt cổ phiếu tăng giá cuối phiên và độ rộng thị trường mở rộng, nghiêng về số cổ phiếu tăng giá theo tỷ lệ 333/239. Các nhóm cổ phiếu tăng giá gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Bất động sản vốn hóa trung bình, Xây dựng, Cảng biển, Bán lẻ, Thép, Vật liệu xây dựng, Ống nhựa xây dựng và cổ phiếu vốn hoá lớn FPTPOWREE. Ngược lại, các cổ phiếu trụ cột VICVNMSABVRE và nhóm Dầu khí điều chỉnh giảm.

Thanh khoản hai sàn chính giảm 11% về số cổ phiếu khớp lệnh và 7% về giá trị giao dịch còn 505 triệu cổ phiếu và 10,750 tỷ. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 84 tỷ.

Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu vượt đỉnh

CVT tăng trần 7% phiên thứ chín liên tiếp lên đỉnh lịch sử mới 51.5 và dư mua cuối phiên 647,000 cổ phiếu. Giá CVTtăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá CVT cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa ngưỡng trung bình. Gíá CVT cắt trên dãi cận trên của đường Bollinger band.

REE tăng 2.6% lên đỉnh giá lịch sử mới 47.6. Giá REE tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá REE cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung bình. Gíá REE cắt trên dãi cận trên của đường Bollinger band.

FOX tăng 1.9% lên đỉnh giá lịch sử mới 54.5. Giá FOX tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 6 tháng đến 12 tháng. Giá FOX cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Giá FOX vượt lên trên dãi cận trên của đường Bollinger band.

MCH tăng 1.5% lên đỉnh giá lịch sử mới 93.5. Giá MCH tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá MCH cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

DHC tăng 0.5% lên đỉnh giá lịch sử mới 58.4. Giá DHC tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá DHC cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung bình. Giá DHC vượt lên trên dãi cận trên của đường Bollinger band.

FPT tăng 0.6% lên 56.2 đỉnh lịch sử mới. Giá FPT tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá FPT cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

HDG tăng trần 7% lên 29.25, đỉnh lịch sử và dư mua 306,000 cổ phiếu. Giá HDG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HDG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình. Gíá HDG cắt trên dãi cận trên của đường Bollinger band.

IMP tăng 0.7% lên 55.2, đỉnh lịch sử. Giá IMP tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá IMP cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

NTC tăng 2.6% lên đỉnh giá lịch sử mới 316. Giá NTC tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá NTC cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung bình.

VCB tăng 0.5% lên đỉnh giá lịch sử 94.5. Giá VCB tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VCB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA.

TCM tăng 0.1% lên 35.85, đỉnh 13 NĂM. Giá TCM tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá TCM cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung bình.

HAH tăng 4.9% lên 14.9, đỉnh 34 tháng. Giá HAH tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HAH cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

BMP tăng 4.5% lên 60.9, đỉnh 33 tháng. Giá BMP tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá BMP cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

GMD tăng 2.2% lên 628, đỉnh 33 tháng. Giá GMD tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá GMD cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

DIG tăng 3.3% lên 21.7, đỉnh 32 tháng. Giá DIG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá DIG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưng đường MACD nằm dưới đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung bình.

HDB tăng trần 6.8% lên 21.45, đỉnh 25 tháng và dư mua 597,000 cổ phiếu. Giá HDB tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HDB cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA.

VND tăng 4.3% lên 18.2, đỉnh 23 tháng. Giá VND tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VND cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

HCM tăng 1.7% lên 24.6, đỉnh 20 tháng. Giá HCM tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 3 tháng đến 12 tháng. Giá HCM cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

SSI tăng 1% lên 19.35, đỉnh 16 tháng. Giá SSI tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá SSI cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

MBB tăng 2.6% lên 20, đỉnh 12 tháng. Giá MBB tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá SSI cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

Tín hiệu kỹ thuật mới cuối phiên 27/11/2020

Cổ phiếu có tín hiệu MUA: MBBVND.

Cổ phiếu có tín hiệu BÁN: EIB

Cổ phiếu có tín hiệu QUÁ MUA: NTC (11 phiên), CVT (9 phiên), TCM (9 phiên), MCH (8 phiên), DHC (6 phiên), HNG (4 phiên), LHG (3 phiên), REEVCBHDBHDGBCMD2D.

Thị trường tuần qua

ThỊ trường tăng điểm tuần thứ tư liên tiếp với thanh khoản tiếp tục tăng mạnh. VN-Index và HNX-Index tăng 2% va 20.7% tuần qua. VN-Index vượt mốc 1000 điểm và có mức tăng trưởng dương 12 tháng 3.3% nhưng chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA 2 phiên. VN-Index đang bám sát dãi cận trên của đường Bollinger band. Trong khi đó, HNX-Index đang ở đỉnh 10 năm. Tín hiệu kỹ thuật của hai chỉ số trong trạng thái tăng tích cực. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt ngưỡng trung bình. Độ rộng thị trường nghiêng vế số cổ phiếu tăng giá 3/5 phiên. Số lượng cổ phiếu khớp lệnh bình quân/ phiên của hai sàn chính trong tuần qua tăng nhẹ 3% lên 562 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch toàn thị trường bình quân 1 phiên đạt 11,975 tỷ, tăng 11%. Nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng 293 tỷ tuần qua. Tỷ lệ % cố phiếu có tín hiệu MUA tăng từ 64% lên 68% và tỷ lệ % cổ phiếu có tín hiệu BÁN giảm nhẹ từ 5% xuống 4%. Có 9% số cổ phiếu có tín hiệu QUÁ MUA.

Các tín hiệu kỹ thuật dài hạn tiếp tục cải thiện thêm. Tỷ lệ % cổ phiếu vượt đường MA 50 ngày đạt 88%, vượt đường MA 100 ngày là 91% và vượt đường MA 200 ngày là 96%.

Ngân hàng, Chứng khoán, Bất dộng sản khu công nghiệp, Bán lẻ, Dệt may và ống nhựa xây dựng là các nhóm cổ phiếu tăng giá vượt trội thị trường tuần qua. Các cổ phiếu vượt đỉnh cũng thường xuất phát từ các nhóm cổ phiếu này.

Các cổ phiếu tăng nổi bật tuần qua:

Ngân hàng: VCB+6.4%, VPB+5.9%,HDB +5.5%, MBB +3.6%, TPB +3.5%, BID +3%, CTG +2.6%, STB +2.5%, VCB +2.2%. Cổ phiếu đang tăng vượt trội trong 12 tháng trở lại là ACBSHBCTGHDB.

Chứng khoán: Được hưởng lợi nhất từ thị trường bùng nổ. Nhiều cổ phiếu Chứng khoán liên tiếp phá đỉnh và tăng vượt trội thị trường tứ 1 tuần đến 12 tháng. Tuần qua, VND +6.4%, SSI +6.3%, HCM +5.1%, VCI +4.9%.

Dược phẩm: IMP +6.2% và đang trong đỉnh giá.

Bất động sản khu công nghiệp: BCM +13.5%, LHG 12.2%, D2D +9.8%, VGC +4.8%, TIP +4.3%, NTC +2.6%. Nhóm BĐS khu công nghiệp đang vào sóng mới. Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tốt nhất là NTCD2DTIPVGCLHG.

Xây dựng:CTD 4.1%, HBC +3.7%.

Dầu khí: PVD +4.4%, GAS +2.1%.

Cảng biển: PDN +4.4%, GMD +4.1%, HAH +3.8%.

Nông nghiệp: HNG+   23.8%

Bán lẻ, tiêu dùng: TAC +13.7%, DGW +9.6%, PNJ +7.1%, MCH +5.2%, KDF +5%, FMC +4.9%, SBT +4.9%, MWG +4.2%. Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tốt nhất là DGWFMCMCH.

Vật liệu: CVT+40%.

Dệt may: TCM +9.3%, STK +6.7%, VGG +3.4%, GIL +2.6%. Cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tốt nhất là GILTCM.

Ống nhựa xây dựng: BMP +2.5%, NTP+2%.

Khác: DHC +10.8%, FOX +4.8%. Cả hai cổ phiếu đang trên đỉnh giá.