Thông tin mua bán lượng lớn cổ phiếu DIG, KDH, PBC, TDM, VCP, TTZ, ADG, SVN, VTE, L40

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): Bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Châu sở hữu 8.233 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/12/2021 đến 19/1/2022.

CTCP Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): Wareham Group Limited đã bán 250.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 9 quỹ liên quan từ 45.063.074 cp (tỷ lệ 7,0088%) xuống 44.813.074 cp (tỷ lệ 6,9699%). Giao dịch thực hiện ngày 15/12/2021.

CTCP Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (PBC): Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng đã bán 1.330.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12.520.000 cp (tỷ lệ 13,91%). Giao dịch thực hiện ngày 9/12/2021. Tiếp đó ngày 10/12 Công ty Hả Minh Hưng mua lại 4.119.676 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 16.639.676 cp (tỷ lệ 18,4%).

Cũng liên quan đến cổ phiếu PBC, Công ty TNHH MTV Đại Hải Hà Petro đã mua 15 triệu cp (tỷ lệ 16,67%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Công ty Đại Hải Hà Petro không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2021.

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, cổ đông lớn đã bán ra hơn 254.000 cổ phiếu TDM trong ngày 13/12. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại TMD xuống còn hơn 8,93 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,93%.

CTCP Đầu tư xây dựng và năng lượng VCP (VCP): Ông Phạm Văn Minh, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Minh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2021 đến 14/1/2022.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Ông Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.033.824 cp (tỷ lệ 1,7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/12/2021 đến 18/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NTL, bà Nguyễn Thị Thúy Trinh, Trưởng phòng kinh doanh, đã bán 339.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 251.036 cp (tỷ lệ 0,41%). Giao dịch thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ): Ông Phạm Đượm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 201.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 484.700 cp (tỷ lệ 6,4%) xuống 282.800 cp (tỷ lệ 3,74%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

ADG – CTCP Clever Group – Bà Bùi Thị Ngọc Bích, mẹ của ông Bạch Dương – Giám đốc đã bán ra 700.000 cổ phiếu ADG từ ngày 24/11 đến 08/12 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Bích chỉ còn nắm giữ lô lẻ 40 cổ phiếu ADG.

CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN): Bà Phạm Thị Mai Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 2,73 triệu cp (tỷ lệ 13%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SVN, cùng ngày, ông Đỗ Bảo Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2,73 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3,76 triệu cp (tỷ lệ 17,9%).

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE): Bà Nguyễn Thị Huệ, chị dâu ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT – đã bán 342.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 310.100 cp (tỷ lệ 1,99%). Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng 40 (L40): Ông Bùi Duy Tiên, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 101.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 202.000 cp (tỷ lệ 5,65%) xuống 101.000 cp (tỷ lệ 2,82%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 9/11 đến 8/12/2021.

SD9 – CTCP Sông Đà 9 – CTCP Tập đoàn HIPT, tổ chức có liên quan đến ông Lê Hải Đoàn – Ủy viên HĐQT đã mua bất thành 2 triệu cổ phiếu SD9 đăng ký mua từ ngày 04/11 đến 03/12. Như vậy, hiện tại, tổ chức trên vẫn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SVN nào.

TNH – CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, con ông Nguyễn Xuân Đôn – Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 708.000 cổ phiếu TNH sở hữu, tỷ lệ 1,71%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 21/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận.

FCN – CTCP Fecon – Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 1,47 triệu cổ phiếu FCN từ ngày 20/12 đến 18/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Khoa sẽ giảm sở hữu tại FCN xuống còn hơn 5 triệu cổ phiếu.

HDA – CTCP Hãng sơn Đông Á – Bà Trần Thị Thu Hiền, vợ ông Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua hơn 551.000 cổ phiếu HDA từ ngày 17/12 đến 14/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hiền đang nắm giữ hơn 6.500 cổ phiếu HDA.

TAR – CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu TAR từ ngày 17/12 đến 14/1/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Tuyết đang nắm giữ hơn 11,61 triệu cổ phiếu TAR, tỷ lệ 25,14%.