DNT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

DNT chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai (DNT) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty DNT để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu DNT. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức DNT? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu DNT, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức DNT, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch DNT chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về DNT:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Mã chứng khoán: DNT

Sàn giao dịch: UpCOM

 DNT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DNT
DNT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DNT

DNT chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 11/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/12/2023

3. Hình thức chia: Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thực hiện : 20/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức DNT

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Du lịch Đồng Nai. Địa chỉ: 105 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy chứng nhận sổ hữu cổ phần. Cổ đông là pháp nhân xuất trình thêm giấy giới thiệu ( nếu cử nhân viên) và giấy đề nghị nhận cổ tức.