DSN chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

DSN chia cổ tức là việc Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty DSN để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu DSN. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức DSN? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu DSN, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức DSN, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch DSN chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về DSN:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen

Mã chứng khoán: DSN

Sàn giao dịch: HOSE

 DSN chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DSN
DSN chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức DSN

DSN chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 29/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2023

3. Hình thức chia:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 8h30 thứ Ba ngày 30/01/2024
– Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen – 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
– Nội dung họp: Sẽ thông báo sau (Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng trên website của Công ty www.damsenwaterpark.com.vn trước ngày khai mạc đại hội theo quy định).

b. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)
– Ngày thanh toán: 12/01/2024

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức DSN

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công viên Nước Đầm Sen – 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. HCM các ngày trong tuần (trừ ngày thứ 3 công viên nghỉ định kỳ và lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là Pháp nhân) trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.