ECI chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

ECI chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (ECI) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty ECI để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu ECI. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức ECI? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu ECI, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức ECI, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch ECI chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về ECI:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn ECI

Mã chứng khoán: ECI

Sàn giao dịch: HNX

 ECI chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức ECI
ECI chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức ECI

ECI chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 04/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
– Thời gian thực hiện: 18/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức ECI

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.