Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu G36, HNG, VIB, SHB, DLG, HCM, OPC, PGC, IMP, SPV, PAC, TIX, TDM, STV, MRF, PEC, VKC

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Đăng Hùng, em ông Nguyễn Văn Hiền – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.643.555 cp (tỷ lệ 1,7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 6/7/2021.

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã bán 79.870.455 cp trong tổng số 80 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu từ 258.055.755 cp (tỷ lệ 23,28%) xuống 178.185.300 cp (tỷ lệ 16,07%). Giao dịch thực hiện tè 7/5 đến 5/6/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): CTCP Uniben đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 52.313.166 cp (tỷ lệ 4,72%). Giao dịch thực hiện từ 17/5 đến 27/5/2021.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB): Ông Đỗ Quang Vinh, con ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Vinh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 8/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG): Ông Nguyễn Đăng Quang, nhà đầu tư, đã bán 1,95 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 13.168.300 cp (tỷ lệ 4,4%) xuống 11.218.300 cp (tỷ lệ 3,75%). Giao dịch thực hiện ngày 3/6/2021.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HCM): Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene), Chủ tịch HĐQT, đã bán 243.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.090.020 cp (tỷ lệ 0,36%). Giao dịch thực hiện từ 6/5 đến 4/6/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1.188.225 cp. Trước giao dịch ông Linh sở hữu 3.412.492 cp (tỷ lệ 12,84%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/6 đến 7/7/2021.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đăng ký bán 1,5 triệu cp trong tổng số 3.310.532 cp (tỷ lệ 5,49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 9/7/2021.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): SK Investment Vina III Pte.Ltd đăng ký mua 3.458.566 cp. Trước giao dịch SK Investment sở hữu 16.022.977 cp (tỷ lệ 24,02%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/6 đến 19/6/2021.

CTCP Thủy đặc sản (SPV): CTCP Transimex (TMS) đã mua 2,16 triệu cp (tỷ lệ 20%) và trử thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Transimex không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 5/5 đến 3/6/2021.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đã bán 350.040 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.980.300 cp (tỷ lệ 6,41%). Giao dịch thực hiện ngày 2/6/2021.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): CTCP Sản xuất dịch vụ Tân Bình Tanimex đã mua 900.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4,2 triệu cp (tỷ lệ 14%). Giao dịch thực hiện từ 28/5 đến 3/6/2021.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ông Võ Văn Bình, Thành viên HĐQT, đã bán 750.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.750.00 cp (tỷ lệ 1,82%). Giao dịch thực hiện từ 17/5 đến 3/6/2021.

CTCP Chế tác đá Việt Nam (STV): Ông Đỗ Quang Tiến, Phó Giám đốc, đã bán toàn bộ 540.476 cp (tỷ lệ 4,91%). Giao dịch thực hiện ngày 1/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu STV, cùng ngày, ông Phạm Anh Đức, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.096.727 cp, nâng lượng sở hữu từ 530.683 cp (tỷ lệ 4,82%) lên 2.627.410 cp (tỷ lệ 23,89%). Giao dịch thực hiện ngày 28/5/2021. Ông Lê Quang Thọ, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 680.776 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 790.176 cp (tỷ lệ 7,18%) và trở thành cổ đông lớn.

CTCP Merufa (MRF): Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã bán toàn bộ 242.130 cp (tỷ lệ 6,59%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/6/2021.

CTCP Cơ khí điện lực (PEC): Ông Cáp Đức Vượng, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 130.525 cp (tỷ lệ 4,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 30/6/2021.

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): Bà Đỗ Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 400.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 10/5 đến 3/6/2021.