GDA chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

GDA chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Tôn Đông Á (GDA) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty GDA để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu GDA. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức GDA? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Tôn Đông Á như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu GDA, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức GDA, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch GDA chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về GDA:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tôn Đông Á

Mã chứng khoán: GDA

Sàn giao dịch: UpCOM

 GDA chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức GDA
GDA chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức GDA

GDA chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 24/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 15/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức GDA

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, địa chỉ: Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương(vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu gốc.