GHC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

GHC chia cổ tức là việc CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty GHC để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu GHC. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức GHC? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của CTCP Thủy điện Gia Lai như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu GHC, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức GHC, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch GHC chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về GHC:

Tên tổ chức phát hành: CTCP Thủy điện Gia Lai

Mã chứng khoán: GHC

Sàn giao dịch: UpCOM

 GHC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức GHC
GHC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức GHC

GHC chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 29/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức đợt 2/2023
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 12/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức GHC

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/12/2023.