Giao dịch chứng quyền có đảm bảo – sắp phát hành hôm nay 06/09/2021

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 06/09/2021 với độ rộng thị trường nghiêng về các mã tăng, trong đó 25 mã tăng giá (47%) và 22 mã giảm giá (42%).

Thanh khoản thị trường sụt giảm so với mức bình quân với KLGD trong phiên đạt 13.8 triệu đ.vị, ~89.3% TB 5 phiên; GTGD tương ứng đạt 28.1 tỷ đ, ~81.9% TB 5 phiên.

Xét về GTGD, chứng quyền CHPG2111 (+13.5%) và CFPT2105 (+5.3%) dẫn đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt 6.6 tỷ đ và 2.5 tỷ đ. 2 mã chứng quyền tăng giá mạnh nhất trong phiên là CHPG2109 và CVHM2107, lần lượt tăng 36.5% và 25.4%. Trong khi đó, CVRE2101 và CVNM2104 là 2 mã giảm giá mạnh nhất với mức giảm -52.9% và -36.4%.

Trong phiên giao dịch 06/09/2021, 2 mã chứng quyền có giá trị giao dịch đột biến là CKDH2101 (+13.3%) và CMSN2101 (-9.7%) với giá trị giao dịch đạt lần lượt 545.0 triệu đ và 296.0 triệu đ, gấp 4.6x và 2.2x trung bình 5 phiên. Cũng trong phiên giao dịch này, dòng tiền chuyển dịch vào các mã chứng quyền cùng chứng khoán cơ sở KDH và VJC với giá trị giao dịch tăng lần lượt 2.8x và 1.6x so với bình quân 5 phiên.

Kết thúc phiên, chứng quyền CHPG2101 (+4.2%) và CNVL2101 (-1.2%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo lãi suất hàm ý, trong khi chứng quyền CVNM2109 (0.0%) và CMWG2107 (0.0%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo biến động hàm ý. Nếu so với giá lý thuyết mô hình Black Scholes, CNVL2101 (-1.2%) và CHPG2101 (+4.2%) là 2 chứng quyền được định giá tốt nhất; đây cũng là 2 chứng quyền hấp dẫn nhất nếu xác định theo tiêu chí % đến điểm hòa vốn. Xét trên tiêu chí độ lệch*TLCĐ/ngày (chi phí cho 1 ngày nắm giữ), CHPG2101 (+4.2%) và CKDH2101 (+13.3%) là 2 chứng quyền đang có chi phí rẻ nhất.