Giao dịch chứng quyền có đảm bảo – sắp phát hành hôm nay 07/09/2021

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 07/09/2021 với độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm, trong đó 15 mã tăng giá (28%) và 33 mã giảm giá (62%).

Thanh khoản thị trường sụt giảm so với mức bình quân với KLGD trong phiên đạt 15.0 triệu đ.vị, ~88.7% TB 5 phiên; GTGD tương ứng đạt 34.3 tỷ đ, ~92.8% TB 5 phiên.

Xét về GTGD, chứng quyền CHPG2111 (+1.3%) và CMSN2105 (-6.6%) dẫn đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt 5.9 tỷ đ và 3.9 tỷ đ. 2 mã chứng quyền tăng giá mạnh nhất trong phiên là CSTB2101 và CSTB2105, lần lượt tăng 8.5% và 6.9%. Trong khi đó, CPDR2102 và CVIC2101 là 2 mã giảm giá mạnh nhất với mức giảm -25.8% và -25.0%.

Trong phiên giao dịch 07/09/2021, 2 mã chứng quyền có giá trị giao dịch đột biến là CNVL2101 (-0.2%) và CHPG2109 (-3.2%) với giá trị giao dịch đạt lần lượt 1.2 tỷ đ và 510.0 triệu đ, gấp 4.3x và 2.8x trung bình 5 phiên. Cũng trong phiên giao dịch này, dòng tiền chuyển dịch vào các mã chứng quyền cùng chứng khoán cơ sở NVL và VIC với giá trị giao dịch tăng lần lượt 2.7x và 1.9x so với bình quân 5 phiên.

Kết thúc phiên, chứng quyền CNVL2101 (-0.2%) và CMSN2105 (-6.6%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo lãi suất hàm ý, trong khi chứng quyền CVNM2109 (-9.5%) và CVJC2101 (-8.0%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo biến động hàm ý. Nếu so với giá lý thuyết mô hình Black Scholes, CNVL2101 (-0.2%) và CMSN2101 (-4.8%) là 2 chứng quyền được định giá tốt nhất; đây cũng là 2 chứng quyền hấp dẫn nhất nếu xác định theo tiêu chí % đến điểm hòa vốn. Xét trên tiêu chí độ lệch*TLCĐ/ngày (chi phí cho 1 ngày nắm giữ), CNVL2101 (-0.2%) và CVRE2101 (0.0%) là 2 chứng quyền đang có chi phí rẻ nhất.