Giao dịch chứng quyền có đảm bảo – sắp phát hành hôm nay 23/08/2021

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 23/08/2021 với độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm, trong đó 3 mã tăng giá (8%) và 33 mã giảm giá (92%).

Thanh khoản thị trường tương đương so với mức bình quân với KLGD trong phiên đạt 6.5 triệu đ.vị, ~122.4% TB 5 phiên; GTGD tương ứng đạt 16.1 tỷ đ, ~102.8% TB 5 phiên.

Xét về GTGD, chứng quyền CSTB2104 (-18.6%) và CTCB2101 (-9.1%) dẫn đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt 2.4 tỷ đ và 1.6 tỷ đ. 2 mã chứng quyền tăng giá mạnh nhất trong phiên là CSBT2101 và CNVL2101, lần lượt tăng 12.2% và 4.8%. Trong khi đó, CPDR2101 và CTCB2104 là 2 mã giảm giá mạnh nhất với mức giảm -86.7% và -43.5%.

Trong phiên giao dịch 23/08/2021, 2 mã chứng quyền có giá trị giao dịch đột biến là CSTB2104 (-18.6%) và CFPT2102 (-7.2%) với giá trị giao dịch đạt lần lượt 2.2 tỷ đ và 446.0 triệu đ, gấp 2.7x và 2.0x trung bình 5 phiên. Cũng trong phiên giao dịch này, dòng tiền chuyển dịch vào các mã chứng quyền cùng chứng khoán cơ sở STB và KDH với giá trị giao dịch tăng lần lượt 2.2x và 1.8x so với bình quân 5 phiên.

Kết thúc phiên, chứng quyền CHPG2106 (-18.9%) và CMWG2104 (+0.2%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo lãi suất hàm ý, trong khi chứng quyền CPDR2101 (-86.7%) và CPNJ2104 (-18.1%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo biến động hàm ý. Nếu so với giá lý thuyết mô hình Black Scholes, CVPB2104 (-11.9%) và CMWG2105 (-21.2%) là 2 chứng quyền được định giá tốt nhất; còn nếu xác định theo tiêu chí % đến điểm hòa vốn, chứng quyền CNVL2101 (+4.8%) và CTCB2101 (-9.1%) lại đang hấp dẫn nhất. Xét trên tiêu chí độ lệch*TLCĐ/ngày (chi phí cho 1 ngày nắm giữ), CMWG2105 (-21.2%) và CVPB2104 (-11.9%) là 2 chứng quyền đang có chi phí rẻ nhất.