Giao dịch chứng quyền có đảm bảo – sắp phát hành hôm nay 30/08/2021

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 30/08/2021 với độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm, trong đó 19 mã tăng giá (36%) và 30 mã giảm giá (57%).

Thanh khoản thị trường tăng so với mức bình quân với KLGD trong phiên đạt 14.0 triệu đ.vị, ~128.7% TB 5 phiên; GTGD tương ứng đạt 28.4 tỷ đ, ~114.9% TB 5 phiên.

Xét về GTGD, chứng quyền CMSN2105 (-7.3%) và CHPG2111 (+17.3%) dẫn đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt 3.4 tỷ đ và 3.3 tỷ đ. 2 mã chứng quyền tăng giá mạnh nhất trong phiên là CTCH2101 và CHPG2111, lần lượt tăng 55.6% và 17.3%. Trong khi đó, CVNM2104 và CVNM2105 là 2 mã giảm giá mạnh nhất với mức giảm -31.4% và -25.0%.

Trong phiên giao dịch 30/08/2021, 2 mã chứng quyền có giá trị giao dịch đột biến là CHDB2101 (-19.7%) và CTCH2101 (+55.6%) với giá trị giao dịch đạt lần lượt 398.0 triệu đ và 36.0 triệu đ, gấp 4.7x và 3.3x trung bình 5 phiên. Cũng trong phiên giao dịch này, dòng tiền chuyển dịch vào các mã chứng quyền cùng chứng khoán cơ sở HDB và VJC với giá trị giao dịch tăng lần lượt 10.0x và 7.1x so với bình quân 5 phiên.

Kết thúc phiên, chứng quyền CNVL2101 (-1.5%) và CMSN2105 (-7.3%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo lãi suất hàm ý, trong khi chứng quyền CPNJ2105 (-16.4%) và CVIC2105 (-3.2%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo biến động hàm ý. Nếu so với giá lý thuyết mô hình Black Scholes, CNVL2101 (-1.5%) và CVNM2105 (-25.0%) là 2 chứng quyền được định giá tốt nhất; còn nếu xác định theo tiêu chí % đến điểm hòa vốn, chứng quyền CNVL2101 (-1.5%) và CHPG2101 (+5.5%) lại đang hấp dẫn nhất. Xét trên tiêu chí độ lệch*TLCĐ/ngày (chi phí cho 1 ngày nắm giữ), CNVL2101 (-1.5%) và CVRE2105 (-0.8%) là 2 chứng quyền đang có chi phí rẻ nhất.