Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 1/9/2021

1. Giao dịch khối ngoại trên hôm nay sàn HOSE

+ Khối ngoại đã mua vào 54,91 triệu đơn vị, tăng 50,22% so với phiên hôm qua ngày 31/8
+ Với tổng giá trị 3.760,38 tỷ đồng, tăng 139,13%

Ở chiều ngược lại,
+ Khối này bán ra 61,59 triệu đơn vị, tăng 80,73%
+ Với tổng giá trị tương ứng 4.390,37 tỷ đồng, tăng 149,27%

Như vậy Tổng giao dịch trên sàn HOSE:
+ Khối ngoại đã bán ròng 6,68 triệu đơn vị, trong khi hôm qua mua ròng 2,47 triệu đơn vị.
+ Tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 629,99 tỷ đồng, tăng 233,7% so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại - Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 1-9-2021

2. Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên sàn HNX:

+ Khối ngoại đã mua vào 240.900 đơn vị, giảm 87% so với phiên trước đó
+ Với tổng giá trị 8,28 tỷ đồng, giảm 92,7%

Ở chiều ngược lại,
+ Khối này bán ra 1,13 triệu đơn vị, giảm 11,07%
+ Với tổng giá trị 24,79 tỷ đồng, giảm 1,47%

Như vậy Tổng giao dịch trên sàn HNX:
+ Khối ngoại đã bán ròng 890.110 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng 16,51 tỷ đồng;
+ Trong khi phiên trước đó mua ròng 595.430 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng 88,31 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại - Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 1-9-2021

3. Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn UPCoM:

+ Khối ngoại mua vào với khối lượng 963.900 đơn vị, tăng 58,27%
+ Với tổng giá trị 57,74 tỷ đồng, tăng 101%

Ở chiều ngược lại,
+ Khối này bán ra với khối lượng 694.900 đơn vị, tăng 30,8%
+ Với tổng giá trị 40,35 tỷ đồng, tăng 63,49%

Như vậy Tổng giao dịch trên sàn UPCoM:
+ Khối ngoại đã mua ròng 269.000 đơn vị với tổng giá trị mua ròng 17,39 tỷ đồng,
+ Tăng 245,89% về lượng và 330,45% về giá trị so với phiên trước đó.

4. Tổng Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên cả 3 sàn:

+ Khối này đã bán ròng 7,3 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng 629,11 tỷ đồng;
+ Trong khi phiên hôm qua mua ròng 3,15 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng 96,44 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, tập trung chủ yếu ở MSN (301 tỷ), VHM (286 tỷ), FUEVFVND (216 tỷ), KBC (75 tỷ), VNM (58 tỷ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở CTG (217 tỷ), GVR (76 tỷ), VRE (48 tỷ), MBB (43 tỷ), VCB (34 tỷ).

Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Xây dựng và Vật liệu và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Thực phẩm và đồ uống.

Xem thêm: Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay