Giao dịch khối ngoại – NĐTNN tuần 27/9 – 1/10/2021

Giao dịch khối ngoại – NĐTNN hôm nay 24/9/2101

Khối ngoại đã có những tín hiệu tích cực khi trở lại mua ròng hơn 150 tỷ đồng, với tâm điểm mua vào là cổ phiếu ngân hàng MBB.

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Khối ngoại đã mua vào với khối lượng 32,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.240,52 tỷ đồng, tăng 27,72% về lượng và 4,81% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 23/9.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 23,64 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.090,97 tỷ đồng, giảm 36,73% về lượng và 29,9% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 8,6 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 149,55 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 12,12 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 372,81 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 158 tỷ, tập trung chủ yếu ở MBB (315 tỷ), GMD (51 tỷ), VHM (50 tỷ), KDH (37 tỷ), HCM (34 tỷ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở HPG (127 tỷ), MSN (65 tỷ), VIC (60 tỷ), DGC (53 tỷ), NVL (37 tỷ).

Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống và bán ròng mạnh nhất ở Tài nguyên Cơ bản, Hóa chất, Dịch vụ tài chính.

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 814.390 đơn vị, giá trị 15,76 tỷ đồng, giảm 28,85% về lượng và 1,56% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,13 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 20,54 tỷ đồng, giảm 33,87% về lượng và 58,98% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 314.160 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 4,78 tỷ đồng, giảm 44,11% về lượng và 85,97% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay trên HNX, Nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua cổ phiếu THD (3,2 tỷ), CEO (2,5 tỷ)
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu BCC ( 4,92 tỷ), VNR (4,22 tỷ), DL1 (1,95 tỷ), SED (2,96 tỷ)

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn UPCoM

Khối ngoại mua vào với khối lượng 681.340 đơn vị, giá trị tương ứng 27,42 tỷ đồng, giảm 61,63% về lượng và 65,86% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 688.880 đơn vị, giá trị 20,78 tỷ đồng, giảm 29,88% về lượng và 54% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 7.540 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 6,64 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 793.120 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 35,12 tỷ đồng.

Phiên hôm nay trên Upcom, khối ngoại tập trung mua cổ phiếu ACV (5,34 tỷ), QNS (2,62 tỷ), LTG (1,42 tỷ)
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR (3,43  tỷ)

Tổng giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên cả 3 sàn

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 8,28 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 151,41 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 23/9 bán ròng 11,89 triệu đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 371,75 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại – NĐTNN hôm nay 27/9/2101

Đang cập nhật …

Giao dịch khối ngoại – NĐTNN hôm nay 28/9/2101

Đang cập nhật …

Giao dịch khối ngoại – NĐTNN hôm nay 29/9/2101

Đang cập nhật …

Giao dịch khối ngoại – NĐTNN hôm nay 30/9/2101

Đang cập nhật …

Giao dịch khối ngoại – NĐTNN hôm nay 1/10/2101

Đang cập nhật …