Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 17/9/2021

Khối ngoại đã có phiên giao dịch sôi động trong ngày tái cấu trúc danh mục của các quỹ ETF. Đáng chú ý, khối này tiếp tục đẩy mạnh bán ròng trên HOSE lên tới gần 1.700 tỷ đồng trong khi chuyển tiền sang HNX để gom mạnh THD.

1. Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Khối ngoại đã mua vào với khối lượng 52,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.750,62 tỷ đồng, tăng 61,89% về lượng và 67,45% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 16/9.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 104,21 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 4.438,62 tỷ đồng, tăng 112,5% về lượng và 49,84% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 51,93 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.688 tỷ đồng, tăng hơn 210 về lượng và 27,92% về giá trị so với phiên trước đó.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,240 tỷ, tập trung chủ yếu ở FUEVFVND (261 tỷ), VIC (260 tỷ), SSI (174 tỷ), NVL (127 tỷ), VRE (126 tỷ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VHM (193 tỷ), DIG (71 tỷ), VND (62 tỷ), DGC (35 tỷ), KDC (34 tỷ).

Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Xây dựng và Vật liệu, Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ.

Giao dịch khối ngoại - Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cập nhật mới

2. Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên sàn HNX

Khối ngoại đã mua vào 8,29 triệu đơn vị, giá trị 750,14 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ mua vào 1,19 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 15,38 tỷ đồng.

Ngược lại, bán ra 3,45 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 311,34 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước chỉ bán ra 808.400 đơn vị, tổng giá trị đạt 17,46 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 4,84 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 438,8 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó chỉ mua ròng 386.360 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 2,08 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại tập trung mua cổ phiếu THD (339,8 tỷ), PVS (65,63 tỷ), SHS (35,8 tỷ)
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu BII (2,31 tỷ) và API, SHB, VNR, IDJ bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại - Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cập nhật mới

3. Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn UPCoM

Khối ngoại mua vào với khối lượng 1,8 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 69,93 tỷ đồng, giảm 27% về lượng và 36,58% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,01 triệu đơn vị, giá trị 39,04 tỷ đồng, giảm 27,46% về lượng và 24,92% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 791.360 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 30,89 tỷ đồng, giảm 26,48% về lượng và 46,98% về giá trị so với phiên trước đó.

4. Tổng Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên cả 3 sàn:

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 46,3 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.218,31 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần về lượng nhưng giảm nhẹ 3,57% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 16/9 (bán ròng 1.263,43 tỷ đồng).

Xem thêm: Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay