Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 20/9/2021

Khối ngoại đã trở lại mua ròng nhẹ trong phiên đầu tuần ngày 20/9 với tâm điểm mua vào là các cổ phiếu ngân hàng như VCB, MBB, STB.

1. Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Khối ngoại đã mua vào với khối lượng 25,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 961,03 tỷ đồng, giảm 50,66% về lượng và 65% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 17/9.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 23,87 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 907,11 tỷ đồng, giảm 77,1% về lượng và 79,56% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1,93 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 53,92 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 51,93 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.688 tỷ đồng. .

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 54 tỷ, tập trung chủ yếu ở VCB (107 tỷ), VNM (94 tỷ), MBB (68 tỷ), STB (62 tỷ), VCI (62 tỷ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất ở VIC (163 tỷ), NVL (44 tỷ), HSG (37 tỷ), DGC (26 tỷ), NKG (20 tỷ).

Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản, Hóa chất.

2. Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên sàn HNX

Khối ngoại đã mua vào 818.190 đơn vị, giá trị 11,31 tỷ đồng, giảm 90,13% về lượng và 98,49% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,55 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 38,92 tỷ đồng, giảm 55% về lượng và 87,5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 732.680 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 27,61 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 4,84 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 438,8 tỷ đồng.

Phiên hôm nay trên HNX, khối ngoại tập trung mua cổ phiếu VCS (2,7 tỷ), DL1 (1,25 tỷ)
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PLC (19,24 tỷ) và PVG (19,24 tỷ) BTS (19,24 tỷ)

3. Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn UPCoM

khối ngoại mua vào với khối lượng 2,41 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 47,98 tỷ đồng, tăng 33,74% về lượng nhưng giảm 31,39% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 992.400 đơn vị, giá trị 47,16 tỷ đồng, giảm 1,56% về lượng nhưng tăng 20,8% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 1,41 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 0,82 tỷ đồng, tăng 78,71% về lượng nhưng giảm 97,35% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay trên Upcom, khối ngoại tập trung mua cổ phiếu TV6 (13,05 tỷ), HHV (2,65 tỷ)
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS (14 tỷ) và VEA (1,2 tỷ) HPP (1,2 tỷ)

4. Tổng Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên cả 3 sàn:

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,61 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 27,13 tỷ đồng, trong khi phiên giao dịch trước đó ngày 17/9 bán ròng 46,3 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.218,31 tỷ đồng.

Xem thêm: Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay