Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 21/9/2021

Bên cạnh áp lực bán trong nước, khối ngoại cũng tác động thiếu tích cực lên thị trường khi quay trở lại trạng thái bán ròng khá mạnh, đạt hơn 370 tỷ đồng.

1. Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Khối ngoại đã mua vào với khối lượng 25,31 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.044,6 tỷ đồng, giảm 1,89% về lượng nhưng tăng 8,7% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 20/9.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 40,4 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.494,06 tỷ đồng, tăng 69,25% về lượng và tăng 64,7% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 15,09 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 449,46 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 1,93 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 53,92 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 449 tỷ, tập trung chủ yếu ở FUEVFVND (162 tỷ), HPG (97 tỷ), VIC (93 tỷ), STB (71 tỷ), E1VFVN30 (57 tỷ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở VHM (87 tỷ), VNM (74 tỷ), HSG (36 tỷ), KBC (35 tỷ), VHC (31 tỷ).

Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt, Dầu khí và bán ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Hóa chất, Bất động sản.

2. Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên sàn HNX

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 713.180 đơn vị, giá trị 9,18 tỷ đồng, giảm 12,83% về lượng và 18,83% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,08 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 25,75 tỷ đồng, giảm 30,24% về lượng và 33,84% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 368.640 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 16,57 tỷ đồng, giảm 49,69% về lượng và giảm xấp xỉ 40% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay trên HNX, Nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua cổ phiếu PVG (1 tỷ),
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VNR (7,23 tỷ) và VCS (4,4 tỷ)

3. Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn UPCoM

Khối ngoại mua vào với khối lượng 7,43 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 196,56 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 2,36 triệu đơn vị, giá trị 101,9 tỷ đồng, tăng 137,68% về lượng và 116% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 5,07 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 94,66 tỷ đồng; tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ mua ròng 1,41 triệu đơn vị, giá trị đạt 0,82 tỷ đồng.

Phiên hôm nay trên Upcom, khối ngoại tập trung mua cổ phiếu HHV (108,75 tỷ), PAS (1,15 tỷ), ABI (1 tỷ)
Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu QNS (14 tỷ), VTP (3,38 tỷ) VEA (2,56 tỷ)

4. Tổng Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên cả 3 sàn:

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 10,39 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 371,37 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 20/9 mua ròng 2,61 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 27,13 tỷ đồng..

Xem thêm: Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay