Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 8/9/2021

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 31,38 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.314,31 tỷ đồng, tăng 2,58% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 7/9.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 34,6 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.760,1 tỷ đồng, giảm 23,75% về lượng và 18,25% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 3,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 445,79 tỷ đồng, giảm 78,24% về lượng và 46% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng 2,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 70,05 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VCB đạt 50,38 tỷ đồng, HDB đạt 38,92 tỷ đồng, DXG đạt 24,79 tỷ đồng, LPB đạt 22,46 tỷ đồng, VND đạt 21,55 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu lớn VHM tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 242,16 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là VIC bị bán ròng 144,95 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,56 triệu đơn vị.

Ngoài ra, các mã lớn khác bị bán ròng khá mạnh như SSI đạt hơn 81 tỷ đồng, MSN đạt 69,95 tỷ đồng, VNM đạt 56,8 tỷ đồng, VPB đạt 18,86 tỷ đồng…

Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 1,04 triệu đơn vị, giá trị 17,49 tỷ đồng, giảm 14,46% về lượng và 29,59% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 539.800 đơn vị, giá trị 9,49 tỷ đồng, giảm 24,59% về lượng và 23,96% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 496.630 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 8 tỷ đồng, đạt xấp xỉ về lượng và giảm 35,28% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu SHS với giá trị đạt 3,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng 94.300 đơn vị. Tiếp theo đó, EID được mua ròng 2,04 tỷ đồng.

Còn xét về khối lượng, cổ phiếu HUT dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh, đạt 149.000 đơn vị, giá trị tương ứng 1,33 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu BII với khối lượng 157.570 đơn vị với tổng giá trị đạt 3,28 tỷ đồng. Tiếp theo là BCC bị bán ròng hơn 1,3 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,22 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 46,8 tỷ đồng, tăng 63,2% về lượng và 37,36% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 496.640 đơn vị, giá trị 15,65 tỷ đồng, giảm 16% về lượng và 32,22% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 721.060 đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 31,15 tỷ đồng, tăng gấp gần 3,7 lần về lượng và hơn 1,8 lần về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị đạt 9,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng 119.380 đơn vị. Còn QTP dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 244.700 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 4,2 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất BSR với khối lượng 217.900 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 3,9 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 8/9, Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã bán ròng 2 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 406,64 tỷ đồng, giảm 85,85% về lượng và 49,33% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 7/9 (bán ròng 802,58 tỷ đồng).