Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 9/9/2021

Trong khi lực cầu nội quay lại hỗ trợ giúp thị trường có phiên hồi phục thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn đẩy mạnh bán ròng với giá trị lên tới hơn 845 tỷ đồng, gần gấp đôi phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Khối ngoại đã mua vào với khối lượng 31,9 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.202,18 tỷ đồng, giảm 3,49% về lượng và 12,33% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 8/9.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 39,11 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.716,77 tỷ đồng, tăng 7,46% về lượng nhưng giảm 7,37% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 7,22 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 514,59 tỷ đồng, tăng 115,77% về lượng và 6,73% về giá trị so với phiên trước đó.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 515 tỷ, tập trung chủ yếu ở VHM (273 tỷ), VIC (124 tỷ), VNM (97 tỷ), FUEVFVND (90 tỷ), SSI (59 tỷ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất ở HSG (91 tỷ), CTG (52 tỷ), MBB (34 tỷ), VND (27 tỷ), LPB (23 tỷ).

Xét theo nhóm ngành, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất ở Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ và bán ròng mạnh nhất ở Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Hóa chất.

Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay trên sàn HNX

Khối ngoại đã mua vào 607.460 đơn vị, giá trị 13,85 tỷ đồng, giảm 41,39% về lượng và 20,81% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 14,85 triệu đơn vị với tổng giá trị đạt 371,52 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước đó chỉ bán ra 539.800 đơn vị, giá trị 9,49 tỷ đồng.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 14,24 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 357,67 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 496.630 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 8 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM

Khối ngoại mua vào với khối lượng 746.670 đơn vị, giá trị tương ứng 47,45 tỷ đồng, giảm 38,68% về lượng nhưng tăng 1,39% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 613.030 đơn vị, giá trị 21,07 tỷ đồng, tăng 23,44% về lượng và 34,63% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 133.640 đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 26,38 tỷ đồng, giảm 81,47% về lượng và 15,31% về giá trị so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 8/9, Giao dịch Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã bán ròng 21,33 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 845,88 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần về lượng và tăng 90,95% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 8/9 (bán ròng 442,99 tỷ đồng).