Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 10/8/2021

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 25,56 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.360,48 tỷ đồng, giảm 20,15% về lượng và 7,24% về giá trị so với phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 45,89 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.948,7 tỷ đồng, tăng 42,28% về lượng và 43,66% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 20,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 588,22 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó chỉ bán ròng 241.000 đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 110,11 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 924.920 đơn vị, giá trị 28,67 tỷ đồng, giảm 12,4% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,23 triệu đơn vị, giá trị 33,87 tỷ đồng, giảm 30,92% về lượng và 19,83% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 309.830 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5,2 tỷ đồng, giảm 57,64% về lượng và 60,99% về giá trị so với phiên trước.

Giao dịch khối ngoại trên UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 651.710 đơn vị, giá trị tương ứng 37,44 tỷ đồng, tăng 63,91% về lượng và 113,46% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 268.170 đơn vị, giá trị 12,07 tỷ đồng, giảm 34,58% về lượng và 43,41% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 383.540 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 25,37 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 12.320 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 3,79 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 10/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 20,26 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 568,05 tỷ đồng; trong khi phiên giao dịch hôm qua ngày 9/8 chỉ bán ròng 0,98 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 92,99 tỷ đồng.