Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 11/8/2021

Giao dịch khối ngoại Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 24,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.200,31 tỷ đồng, giảm 5% về lượng và 11,77% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 10/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 47,1 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.942,12 tỷ đồng, tăng 2,65% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 22,82 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 741,81 tỷ đồng, tăng 12,27% về lượng và 26,11% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua vào 1,26 triệu đơn vị, giá trị 37,51 tỷ đồng, tăng 35,86% về lượng và 30,83% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,88 triệu đơn vị, giá trị 60,46 tỷ đồng, tăng 52,52% về lượng và 78,5% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 626.710 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 22,95 tỷ đồng, gấp đôi về lượng và tăng gấp hơn 3 lần về giá trị so với phiên trước.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 575.280 đơn vị, giá trị tương ứng 24,49 tỷ đồng, giảm 11,73% về lượng và 34,59% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 177.740 đơn vị, giá trị 10,32 tỷ đồng, giảm 33,72% về lượng và 14,5% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 397.540 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 14,17 tỷ đồng, tăng 3,65% về lượng nhưng giảm 44,15% về giá trị so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 11/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 23,05 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 750,59 tỷ đồng, tăng 13,77% về lượng và 32,13% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 10/8 (bán ròng 568,05 tỷ đồng).