Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài tuần 16-20/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 107,84 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 5.665,09 tỷ đồng, tăng 88,59% về lượng và 164,29% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 147 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.360,81 tỷ đồng (tăng 8,58% về lượng và 11,8% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 254,84 triệu đơn vị, giá trị 13.025,9 tỷ đồng (tăng 32,34% về lượng và 49,25% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 3 phiên bán ròng đầu tuần và 2 phiên mua ròng vào cuối tuần.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,8 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 174,37 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng xấp xỉ 2,6 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 79,11 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 14,24 triệu đơn vị, giá trị 564,37 tỷ đồng (tăng 183,72% về lượng và tăng gấp hơn 3,2 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra 11,44 triệu đơn vị, giá trị 390 đồng (tăng 50,18% về lượng và 82,82% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 19/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 899.480 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 107,4 tỷ đồng, giảm 57,25% về lượng nhưng tăng 24,42% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 4,62 triệu đơn vị, giá trị 231,2 tỷ đồng (tăng 25,35% về lượng và 33,8% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,72 triệu đơn vị, giá trị 123,8 tỷ đồng (tăng 135,2% về lượng và 43,17% về giá trị so với tuần trước).

Như vậy, tính chung Giao dịch khối ngoại tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 104,14 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 5.383,32 tỷ đồng, tăng 80,58% về lượng và gần 152% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 2.136,28 tỷ đồng). Đây là tuần bán ròng mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 6 đến nay, tương ứng 11 tuần.