Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 16/8/2021

Giao dịch khối ngoại HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 23,48 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.151,59 tỷ đồng, giảm 22,1138% về lượng và 23,88% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 13/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 43 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.109,58,56 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,16% về lượng nhưng giảm 8% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 19,53 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 957,99 tỷ đồng, tăng 63,39% về lượng và 22,8% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại HNX, khối ngoại đã mua vào 1,35 triệu đơn vị, giá trị 37,26 tỷ đồng, tăng 75,1% về lượng và 135,67% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 2,15 triệu đơn vị, giá trị 76,83 tỷ đồng, tăng 125,36% về lượng và 175,77% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 794.910 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 39,57 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần về lượng và 2,3 lần về giá trị so với phiên trước.

Giao dịch khối ngoại UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 759.100 đơn vị, giá trị tương ứng 49,81 tỷ đồng, giảm 29,82% về lượng nhưng tăng 7,79% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 287.510 đơn vị, giá trị 16,35 tỷ đồng, giảm 10,45% về lượng và 18,98% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 471.590 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 33,46 tỷ đồng, giảm 38% về lượng nhưng tăng 28,54% về giá trị so với phiên trước.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 16/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 19,85 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 964,1 tỷ đồng, tăng 74,58% về lượng và 25,84% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 13/8 (bán ròng 766,13 tỷ đồng).