Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 19/8/2021

Giao dịch khối ngoại trên sàn HOSE,

khối ngoại đã mua vào với khối lượng 54,71 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.983,84 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần về lượng và gần 2,5 lần về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua ngày 18/8.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 67,39 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 3.652,35 tỷ đồng, tăng 26,41% về lượng và 33,26% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 12,68 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 668,51 tỷ đồng, giảm 63,85% về lượng và 64,47% về giá trị so với phiên trước đó.

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX,

khối ngoại đã mua vào 6,94 triệu đơn vị, giá trị 293,69 tỷ đồng, cùng tăng gấp hơn 2 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 1,55 triệu đơn vị, giá trị 46,19 tỷ đồng, giảm 48,28% về lượng và 64,2% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 5,39 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 247,5 tỷ đồng; trong khi phiên trước đón bán ròng 815.310 đơn vị, tổng giá trị bán ròng 41,62 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu PVI với khối lượng 4,58 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt hơn 196 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại trên sàn UPCoM,

khối ngoại mua vào với khối lượng 810.430 đơn vị, giá trị tương ứng 39,34 tỷ đồng, giảm 19,49% về lượng và 27,09% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 1,06 triệu đơn vị, giá trị 48,08 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần về lượng và 2,9 lần về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 252.250 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 8,74 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 764.560 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 41,54 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường Giao dịch khối ngoại trong phiên 19/8, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7,54 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 429,75 tỷ đồng, giảm 78,54% về lượng và 77,16% về giá trị so với phiên hôm qua ngày 18/8 (bán ròng 1.881.78 tỷ đồng).