Giao dịch khối ngoại – Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay 2/8/2021

Trên sàn giao dịch HOSE

khối ngoại đã mua vào với khối lượng 32,89 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.453,96 tỷ đồng, giảm 12,54% về lượng và 23,4% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 30/7.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 24,55 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 1.156,68 tỷ đồng, giảm 12,72% về lượng và 20% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 8,34 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 297,28 tỷ đồng, giảm 11,99% về lượng và 34,21% về giá trị so với phiên trước đó.

Trên sàn giao dịch HNX

khối ngoại mua vào với khối lượng 1,39 triệu đơn vị với tổng giá trị 55,99 tỷ đồng, tăng 14,07% về lượng và tăng 29,85 về giá trị so với phiên giao dịch ngày 30/7.

Trong khi đó, bán ra 1,52 triệu đơn vị với tổng giá trị 51,5 tỷ đồng, cùng tăng gấp hơn 2 lần cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 122.370 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 4,49 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 742.590 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 29,09 tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM

khối ngoại mua vào với khối lượng 530.500 đơn vị, giá trị tương ứng 27,79 tỷ đồng, giảm 36,77% về lượng và 34,19% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 742.250 đơn vị, giá trị 35,6 tỷ đồng, tăng 33,28% về lượng và 58% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 211.750 đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 7,81 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó mua ròng 282.110 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 19,71 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 2/8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 8,01 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 293,96 tỷ đồng, giảm 23,71% về lượng và 41,38% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó ngày 30/7 (mua ròng 501,48 tỷ đồng).